Level 5 Level 7
Level 6

Loopbaanmanagement H5: Persoonlijk loopbaanmanagem


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Loopbaanplanning
de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen in het verkrijgen van een goed inzicht in de eigen mogelijkheden en beperkingen.
Loopbaanmanagement
Het proces van een continue, geplande en optimale afstemming van de personele behoeften en mogelijkheden van de organisatie met de ambities en mogelijkheden van de medewerkers, resulterend in individuele loopbaanplannen en loopbaanontwikkeling met het doel van continue en adequate bezetting van management en professionele functies en optimale ontwikkelingsmogelijkheden te scheppen voor medewerkers.
Capaciteitenanalyse (zelfonderzoek)
Een lijst maken met vijftien perstaties in het verleden. Sorteren op belangrijkheid, proffesionele vaardigheden toeschrijven, rangorde maken, beste 7 zijn jou sterke punten.
Autobiografie (zelfonderzoek)
Een 10 pagina autobiografie schrijven over je loopbaan, opleiding en vrijetijdsactiviteiten tot dusver en je toekomst. Naderhand doormiddel van analyse uitspraak doen over je identiteit.
Waardeanalyse (zelfonderzoek)
Persoonlijke waarden bepalen uiteindelijk of we wel of niet succes beleven in onze loopbaan.
(online) zelftest (zelfonderzoek)
internet tests op basis van persoonlijkheid, oriëntatie in de loopbaan, capaciteiten, waarden, behoeften en interesses.
Loopbaancompetenties
Weten waarm (jezelf+product begrijpen), Weten wie (netwerken, contacten), weten hoe (nieuwe dingen ondernemen, zelfkennis)
Proactieve houding
Gedrag vertonen dat boven normale eisen uitgaat. Zelf vorm geven aan de loopbaan. Weten wie er aan de touwtjes trekt