Level 12 Level 14
Level 13

Läraren som fostrare och ledare


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
det traditionellt orienterade synsättet
synsätt på lärarens roll; läraren har en auktoritär fostransstil och läraren har en föreställning om att de ska vara ”hårda men rättvisa” i samspel med eleverna.
det liberal-progressivistiskt orienterade synsättet
synsätt på lärarens roll; samarbete och demokrati är viktiga delar av lärarens uppgift som fostrare och ledare, samt detta är en integrerad del i det totala utbildningsprogrammet.
det socialt kritiska orienterade synsättet
synsätt på lärarens roll; kritik mot skolan som disciplinerande eller fostrande organisstation.