Level 14 Level 16
Level 15

När beslutsfattande i grupp går snet


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gruppolarisering
en tendens för grupper att fatta beslut som är mer extrema än den genomsnittet av de enskilda gruppmedlemmarnas inledande positioner eller uppfattningar,
groupthink
ett sätt att tänka som människor fångas av när de är djupt involverade i en tätt sammanhållen eller sammansvetsad grupp, och där gruppmedlemmarnas strävan efter enighet överskuggar deras önskan eller motivation att realistiskt granska alternativa handlingsvägar.
illusion av osårbarhet
ett av de åtta symtomen för groupthink. Det finns hos de flesta eller alla gruppmedlemmar en föreställning eller illusion om gruppens osårbarhet eller förträfflighet, vilken resulterar i överdriven optimism och uppmuntrar till orealistiskt risktagande.
kollektiv rationalisering
ett av de åtta symtomen för groupthink. I gruppen görs kollektiva ansträngningar för att rationalisera bort varningssignaler eller negativ information angående de antaganden som de grundar sina beslut på.
illusionen om den inneboende moralens förträfflighet
ett av de åtta symtomen för groupthink. Gruppen uppfattar att de har inneboende moral som inte behöver ifrågasättas.
stereotypa föreställningar om rivaler eller fiender
ett av de åtta symtomen för groupthink. I gruppen finns gemensammastereotypa uppfattningar om konkurrerande eller oppositionella grupper som antagligen onda, svaga eller oförnuftiga.
direktpåverkan
ett av de åtta symtomen för groupthink. Tvivel och tveksamhet motverkas av påtryckningar från de övriga gruppmedlemmarna.
självcensur
ett av de åtta symtomen för groupthink. Det finns hos de enskilda gruppmedlemmarna en benägenhet att inför sig själva minimera betydelsen av sina egna tvivel eller motargument. De undviker att uttrycka sådana.
illusionen om enighet
ett av de åtta symtomen för groupthink. Gruppmedlemmarna delar illusionen att vara eniga eller överens i gruppen.
självutnämnda åsiktsvakter
ett av de åtta symtomen för groupthink. Medlemmar tar själva på sig uppgiften att skydda gruppen från obekväma eller störande information utifrån.
groupthinks tre kategorier
överskattning av den egna gruppen, tendens att bortse från varningssignaler och tryck mot enighet.