Level 18 Level 20
Level 19

Teorin om dubbla angelägenheter


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
teorin om dubbla angelägenheter
enligt denna ställs man inför två huvudsakliga angelägenheter är man hamnar i en konflikt: (a) Att uppnå mål, (b) Att vidmakthålla en lämplig reaktion till den andra personen eller de andra personerna.
integrativa förhandlingar
används när både mål och relation är mycket viktig.
kompromisser
används när både mål och relation är någorlunda viktiga och när parterna inte tyckes kunna få vad de vill.
anpassning
används när målet inte är viktigt samtidigt som relationen är mycket viktig.
undandragande
används när varken mål eller relation är viktigt.
distributiva vinna-förlora-förhandlingar
används när målet är mycketviktigt medan relationen inte är viktig.
ugglan
integrativa förhandlingar
räven
kompromisser
teddybjörnen
anpassning
sköldpaddan
undandragande
hajen
distributiva vinna-förlora-förhandlingar