Level 3 Level 5
Level 4

Roller


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
roller
Påminner om normer på det sätt att de beskriver och föreskriver beteenden. Medan normer tillämpas på gruppen som helhet, tillämpas emellertid roller på individer eller undergrupper inom gruppen.
formell roll
roll som är uppgiftsorienterad och som inte sällan har en skriftlig beskrivning.
informell roll
roll som inte har tilldelats på ett formellt sätt. Det handlar om mer outtalade roller som uppstår och upprätthålls i gruppen.
upplevd roll
Är de beteenden som rollinnehavaren tänker sig att han eller hon bör uppvisa.
utförd roll
Är de beteenden som rollinnehavaren faktiskt uppvisar.
förväntad roll
Är de beteenden som andra i gruppen tänker sig att rollinnehavaren bör uppvisa.