Level 5 Level 7
Level 6

Tuckmans modell för gruppers utveckling


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tuckmans modell för gruppers utveckling
en modell för att analysera gruppers utveckling, består av olika faser och perioder men är linjär.
forming
Första fasen i Tuckmans modell där gruppen formas och som präglas av att vara ostrukturerad och sökande.
storming
Andra fasen i Tuckmans modell präglas av konflikter.
norming
Tredje fasen i Tuckmans modell präglas av vi-känsla och gruppsammanhållning.
performing
Fjärde fasen i Tuckmans modell då normerna och rollerna i gruppen blir både tydliga, flexibla och funktionella.
adjouring
Då grupper inte varar för evigt är detta sista fasen i Tuckmans modell.
diffusion
Variationen i förväntningar i beteende i en ny grupp då alla har olika erfarenheter från tidigare grupper gör att det är svårt att veta hur man ska bete sig.
kristallisering
Allt eftersom elever deltar i en mängd olika gemensam aktiviteter så kommer deras förväntningar att konvergeras till en gemensam uppfattning om hur man ska bete sig.
re-storming
Gruppen går tillbaka till Tuckmans modells andra fas som präglas av konflikter.
re-norming
Gruppen går tillbaka till Tuckmans modells tredje fas som präglas av vi-känsla och gruppsammanhållning.