Level 6 Level 8
Level 7

Moreland och Levines modell för gruppsocialisation


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Moreland och Levines modell för gruppsocialisation
en modell för gruppsocialisation där gruppbildande är cyklisk.
gruppsocialisation
dynamisk relation mellan gruppen och dess medlemmar som beskriver medlemmarnas passager genom gruppen och som innebär förändringar ho både de enskilda medlemmarna och hos gruppen genom att medlemmarna och gruppen värderar, anpassar sig, förbinder sig och förhandlar.
rollövergång
när individen rör sig mellan olika rollregioner, ofta då känslan av samhörighet kan komma att förändras under tidens gång
rollregioner
De olika regioner i vilka man kan finna icke-medlemmar, kvasimedlemmar och fullvärdiga medlemmar.
prospektiva medlemmar
Icke-medlem som än ej är medlem i gruppen.
ex-medlemmar
Icke-medlem som lämnat gruppen.
nya medlemmar
Kvasimedlem som än ej har status som fullvärdig medlem.
marginaliserade medlemmar
Kvasimedlem som förlorat statusen som fullvärdig medlem.
fullvärdiga medlemmar
Är de medlemmar som är mest identifierade med gruppen och har alla de privilegier och skyldigheter som associeras med gruppmedlemskapet.
undersökningsfasen
Gruppen letar prospektiva medlemmar som kan hjälpa till att uppnå dess mål. Individen letar grupp som kan hjälpa denna att uppnå sitt mål.
socialisation
När en ny individ kommit in i gruppen värderas individen/gruppen och formas efter önskat mål.
bibehållningsfasen
Gruppen/individen försöker finna en roll. Vid konflikt kan detta leda till minskad känsla av samhörighet och marginalisering av medlem.
resocialisering
Innebär att försöka få individer som tidigare levt under vissa gruppnormer, men som börjar avvika från dem, att återigen leva efter gruppnormerna.
resocialisationsfasen
Under denna fas försöker gruppen att ändra på individen så att den lättare kan assimileras. Samtidigt försöker individen att öka gruppens ackommodation dvs. anpassning till dennes. Båda värderar hur troligt det är att lyckas med målen.
hågkomst
Gruppen når fram till en gemensam uppfattning om individens tidigare beteende. Individen gör det samma om gruppen.
social misfit hypothesis
Enligt denna hypotes kan mobbing komma att uppstå som ett resultat av att offret har en attityd och ett beteende som inte är kompatibelt med kamratgruppens allmänna sociala klimat.