Level 7 Level 9
Level 8

När arbetsinsatserna i en grupp luckras upp


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ringelmanneffekten
Styrkan per person minskar som en funktion av ökad gruppstorlek.
koordinationsförlust
En av förklaringarna till fenomenet Ringelmanneffekten är att på grund av knuffande, trängsel, distraktion och personers benägenhet att motarbeta varandra en aning genom sitt sätt att dra, förhindrades personerna att nå sin fulla potential.
motivationsförlust
En av förklaringarna till fenomenet Ringelmanneffekten är att personerna var mindre motiverade och ansträngde sig helt enkelt inte lika hårt.
social loafing
Är en tendens hos individer att arbeta mindre hårt med en uppgift när de tror att andra också arbetar med uppgiften.
social lättja
Är en tendens hos individer att arbeta mindre hårt med en uppgift när de tror att andra också arbetar med uppgiften.
gå-och-dra
Är en tendens hos individer att arbeta mindre hårt med en uppgift när de tror att andra också arbetar med uppgiften.
free-rider effect
Är någon som drar nytta av gemensamma allmänna resurser utan att själv bidra med något.
snålskjutseffekten
Är någon som drar nytta av gemensamma allmänna resurser utan att själv bidra med något.