Level 8 Level 10
Level 9

När gruppen tappar fokus


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arbetsgrupp
En av de två sätt som en grupp kan fungera på. Här har gruppen hela tiden en uppgift som står i fokus.
grundantagandegrupp
En av de två sätt som en grupp kan fungera på. Här agerar gruppen som om den hade en annan uppgift.
grundantagande
Bion skiljde mellan tre olika grundantaganden som kan påverka en grupps aktiviteter: beroende, kamp/flykt och parbildning. Senare forskare har valt att uppfatta kamp och flykt som två separata grundantaganden.
beroende
Ett av Bions grundantaganden där gruppen kan vara beroende av en individ eller ledare i gruppen.
kamp
Ett av Bions grundantaganden där gruppen beter sig som om det finns något att bekämpa antingen innanför eller utanför gruppen.
flykt
Ett av Bions grundantaganden där gruppen beter sig som om det finns något att fly ifrån eller drar sig undan, som om det inte är någon idé att anstränga sig att försöka fullfölja sin uppgift.
parbildning
ett av Bions grundantaganden; hoppfull förväntan där två eller flera personer får medlemmarna att omedvetet associera till ett messianska hopp.
propens
Att flera grupper inom en och samma organisation kan ha tendenser att återkomma till samma grundantagande.