Level 31 Level 33
Level 32

466 - 480


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
customary
معمول، مرسوم
transparent
به راحتی میتوان از داخل آن دید، روشن، شفاف
scald
مایع داغ روی چیزی ریختن، با بخار یا مایع داغ سوزاندن، تقریباً تا نقطه جوش حرارت دادن
epidemic
شیوع یک بیماری که به سرعت منتشر می شود به طوری که افراد زیادی همزمان به آن مبتلا می شوند، فراگیر
obesity
چاقی مفرط
magnify
بیش از حد واقعی جلوه دادن، در گفتن پا را از حقیقت فراتر گذاشتن
chiropractor
شخصی که بیماری ها را با ماساژ و کنترل ستون فقرات و دیگر اشکال درمان معالجه می کند و فرضیه اش این است که بیماری با دخالت در عملکرد طبیعی سیستم عصبی پدید می آید
obstacle
هر چیزی که سر راه قرار می گیرد یا مانع می شود، گیر، مانع
ventilate
هوای داخل را تغییر دادن، با هوای تازه تطهیر کردن، علناً بحث کردن
jeopardize
ریسک کردن، به خطر انداختن
negative
گفته ی منفی، روشنایی و سایه را معکوس نشان دادن
pension
پرداخت منظمی که دستمزد نیست
vital
مربوط به حیات، ضروری برای حیات، عامل مرگ و میر، شکست یا ویرانی، حیاتی
municipal
مربوط به شهر یا ایالت، با امور شهر یا شهرک ارتباط دارد
oral
کلامی، به کاربرنده کلام، دهانی، شفاهی