Level 6 Level 8
Level 7

Lekcia 7: Na univerzite


222 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aktuality
Nachrichten
ale
aber
angličtina
Englische Sprache
aspoň
zumindest
aula
Aula
bežať
rennen
bližšie
näher
bohužiaľ
leider
brucho
Bauch
bubeník
Schlagzeuger
budík
Wecker
celkom
ganz
čiapočka
Kapperl
Červená Čiapočka
Rotkäppchen
čitateľský
Lese-
čitateľský preukaz
Bibliotheksausweis
článok
Zeitungsartikel
čudný
eigenartig
dariť sa
gut gehen
denný
täglich
denný program
Tagesablauf
dievčatko
Mäderl
diplom
Diplom
docent
Dozent
domček
Häuserl
doobeda
am Vormittag
dvakrát
zweimal
dvere (nur Plural)
Türe
dynamický
dynamisch
ďakovat
danken
fáza
Phase
fázy dňa
Tagesabschnitte
francúzština
Französische Sprache
galéria
Galerie
gitarista
Gitarrist
gramofón
Gramophon
hokej
Hockey
horár
Förster
hotový
fertig
hrozný
schrecklich
hrozný deň
schrecklicher Tag
chlieb s maslom a so syrom
Brot mit Butter und Käse
iný
anderer
ísť
gehen
ísť do práce
arbeiten gehen
ísť do školy
in die Schule gehen
ísť domov
nach Hause gehen
ísť na návštevu
auf Besuch gehen
ísť na obed
Mittagessen gehen
ísť na pivo
auf ein Bier gehen
íst spať
schlafen gehen
kalorický
kalorisch
kapela
Band
každý
jeder
pianista
Pianist
klopať
klopfen
knihovníčka
Bibliothekarin
knižnica
Bibliothek
Kocúr v čižmách
der gestiefelte Kater
končiť
beenden
konzultačné hodiny
Sprechstunden
kráčať
gehen, marschieren
kričať
schreien
kurz
Kurs
kurz slovenčiny
Slowakischkurs
lepšie
besser
letieť
fliegen
lúka
Wiese
maturita
Matura
maturitný
Matura-
maturitné vysvedčenie
Maturazeugnis
meškať
sich verspäten
meškať na prednášku
zu spät zur Vorlesung kommen
minúta
Minute
minúť
ausgeben werden
mrakodrap
Wolkenkratzer
nabudúce
nächstes Mal
načas
pünktlich
nahnevať sa
sich ärgern
najedený
satt
nájsť
finden werden
naobed
zu(m) Mittag(essen)
napoludnie
zu Mittag
nemčina
Deutsche Sprache
neskoro
spät
nešťastie
Unglück
nevyspatý
unausgeschlafen
niekde
irgendwo
nikto
niemand
nočný
Nacht-
nočná košeľa
Nachthemd
objednať
bestellen werden
objednaný
bestellt
obliekať sa
sich anziehen
odkopírovať
kopieren werden
okopírovať
kopieren werden (ugs.)
ochorieť
krank werden werden
oko
Auge
okolo
rundum
opakovať
wiederholen
opakovať sa
sich wiederholen
opýtať sa
fragen werden
ospravedlniť sa
sich entschuldigen werden
padnúť
niederfallen werden
pamätať sa
sich erinnern
partner
Partner
pedagogika
Pädagogik
piatok
Freitag
plynúť
fließen
počuť
hören werden
počúvať
hören
počúvať hudbu
Musik hören
pochopiť
verstehen werden
pol
halb
pomaly
langsam (Adv.)
poobede
nach dem Mittagessen
popoludní
am Nachmittag
poslucháreň
Hörsaal
pozerať
ansehen
pozerať film
einen Film ansehen
pozerať televíziu
fernsehen
požičaný
geliehen
požičané knihy
Leihbücher
požičať
herborgen werden
požičať si
sich ausborgen werden
pracovať na projektoch
an Projekten arbeiten
pracovňa
Arbeitszimmer
pracovne
Arbeits- (Adv.)
pre deti
für Kinder
prednáška
Vorlesung
prednášková sála
Hörsaal (... sála)
predpoludnie
am Vormittag
prechádzať sa
spazieren, gehen
preukaz
Ausweis
prezentovať
präsentieren
prízemie
Erdgeschoß
program
Programm
pýtať sa
fragen
rad
Reihe, Folge
referát
Referat
reklama
Werbung
revolver
Revolver
riešenie
Lösung
rozprávka
Märchen
rozvrh hodín
Stundenplan
sadnúť si
sich setzen werden
sedieť
sitzen
seminár
Seminar
seriál
Fernsehserie
skener
Scanner
skončiť
beenden werden
skúška s kapelou
Bandprobe
Snehulienka
Schneewittchen
sobota
Samstag
spať
schlafen
spievať
singen
spokojný
zufrieden
spoločný
gemeinsam (Adj.)
sprchovať sa
sich duschen
stihnúť
schaffen
stresovať sa
sich stressen
stretnúť sa
sich treffen werden
stretnutie
Treffen
stretnutie s klientmi
Treffen mit Klienten
základná škola
Volksschule
stredná škola
Mittelschule
vysoká škola
Hochschule
školský
schulisch
šport
Sport
štipendium
Stipendium
študijné oddelenie
Studienabteilung
študovňa
Studienzimmer
štvrť na
Viertel nach
talentovaný
talentiert
telenovela
Telenovela
tešiť sa
sich freuen
trápiť sa
sich sorgen
trieda
Klasse
trištvrte
dreiviertel
Tri prasiatka
drei kleine Schweinchen
trvať
dauern
unavený
müde
úradné hodiny
Bürostunden
ucho
Ohr
schon
v noci
in der Nacht
väčšinou
meistens
večerať
abendessen
víla
Fee
vnučka
Enkelin
vokálový
vokalisch
vokálová speváčka
Sängerin
von
draußen
vôbec
überhaupt
vrátiť
zurückgeben werden
vrátiť knihy
Bücher zurückgeben werden
vrátené knihy
zurückgegebene Bücher
vstávať
aufstehen
všetci
alle, jeder
vtipný
witzig
výlet
Ausflug
vyskočiť
aufspringen werden
výstava
Ausstellung
vystresovaný
gestresst
vysvedčenie
Zeugnis
vyučovací
Unterrichts-
vyučovacia hodina
Unterrichtsstunde
zabaliť
packen werden
zabudnút (si)
vergessen werden
začínať
beginnen
záhrada
Garten
v záhrade
im Garten
záchrana
Rettung
základný
grundlegend
zaspať
einschlafen werden, verschlafen werden
zobudiť sa
aufwachen werden
zobudiť sa načas
pünklich aufwachen
zožrať
aufessen werden
zrazu
sofort
zvonec
Glocke, Klingel
zvuk
Geräusch
zvyčajne
normal, üblich