Level 2
Level 1

Basit Hukuk Terimleri


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aggravated life sentence
ağırlaştırılmış müebbet hapis
in line with
uyarınca, doğrultusunda
to file
dava açmak, dilekçe vermek
adjourn
davaya geçici olarak ara vermek veya ileri bir tarihe ertelemek
countersuit
karşı dava
paralegal
avukat yardimcisi
malfeasance
görevi kötüye kullanma
vicarious
başkasının yerine, vekaleten yapmak
harassment
taciz
in the eye of the law
kanunların nazarında
consent
rıza
petition
dilekçe
class action lawsuit
toplu dava
venue
yargılama yeri, mahkeme
to follow the rules
kurallara uymak
manslaughter
taksirle cinayet, kasıtsız öldürme
to acquit
beraat ettirmek, suçsuz bulmak
Jeopardy
yargılanan sanığın cezaya çarpılma olasılığı
subpoena
mahkeme çağrısı
pro bono
hayır amacıyla yapılan, ücretsiz avukatlık işleri
to backdate
belgeye eski tarih atmak
to propose
teklif etmek, önermek, evlenme teklif etmek
proprietary
mülkiyete ait, tescilli
to ratify
onaylamak (meclis tarafından uluslararası bir anlaşmayı vb)
to close the deal
anlaşmaya varmak
suspension of constitution
anayasayı askıya almak
to raid
baskın yapmak
as per
uyarınca, göre, gereğince
handcuff
kelepçe, kelepçelemek
to arrest
tutuklamak
alibi
suç işlendiği sırada başka bir yerde olma kanıtı