Level 1 Level 3
Level 2

Sık Kullanılan Hukuk Terimleri


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be sentenced for perjury
yalancı şahitlikten hüküm giymek
aid and abet
yardım ve yataklık etmek
to be sentenced
hüküm giymek
penal servitude
ağır hapis cezası
accusation, indictment
iddianame
to go for an appeal
temyize gitmek
to be declared innocent, to be cleared of crime
aklanmak
presumption of innocence
masumiyet karinesi
referendum, plebiscite
referandum
absolute majority
mutlak çoğunluk
quorum
karar yeter sayısı
to be acquitted
beraat etmek
release pending trial
tutuksuz yargılamak üzere tahliye etmek
to call somebody to testify
ifade vermeye çağırmak
to hear, to take deposition
ifade almak, avukatin sorgusu
cross examination
çapraz sorgu
principle of seperation of powers
güçler ayrılığı ilkesi
witness protection program
tanık koruma programı
confessor, approver
itirafçı
limitation of action
davanın zaman aşımına uğraması
amnesty, act of grace
genel af
temper with evidences, obfuscate the evidences
delilleri karartmak
throw out the case for lack of evidence
delil yetersizliğinden davayı düşürmek
criminal record
sabıka kaydı
to release on bail
kefaletle serbest bırakmak
abettor, accomplice
suç ortağı
to launder the money
kara para aklamak
rule of law
hukukun üstünlüğü
constitutional amendment package
anayasa değişiklik paketi
to testify at trial
duruşmada tanıklık etmek
third party
müdahil taraf
time of emergency
olağanüstü hal
take proceedings
kovuşturmayı devralmak
territorial integrity
ülke / toprak bütünlüğü
secrecy of correspondence
haberleşmenin gizliliği
secret ballot
gizli oylama
self defence, necessary defence
meşru müdafaa
to stand for election
seçimde aday olmak
residence
ikametgah
qualified rights
nitelikli haklar
presidential pardon
devlet başkanı affı
abuse of rights
hakların kötüye kullanılması
prompt trial
hızlı yargılama
protection of private life
özel hayatın korunması
protection of public order
kamu düzeninin korunması
provisional measure
geçici önlem
public authority
resmi makam
public hearing
kamuya açık duruşma
public interest
kamusal çıkar
public opinion
kamuoyu
pecuniary damage
maddi tazminat (pec...)
damages for mental anguish
manevi tazminat
equality of opportunity
fırsat eşitliği
political asylum
siyasi sığınma
pre–trial detention
yargılama öncesi tutukluluk
oral hearing
sözlü duruşma
oral submission
sözlü savunma
to order release
tahliye emri vermek
suspension of sentence, postponement of sentence
cezanın tecili
negotiations
müzakere
non-derogable rights and freedoms
sınırlanamayan hak ve özgürlükler
null and void
hükümsüz / geçersiz / yok hükmünde
maintaining the authority and impartiality of the judiciary
mahkemenin yetkisini / saygınlığını ve tarafsızlığını korumak
manifestly ill-founded
açıkça temelden yoksun
material damage
maddi zarar
moral damage
manevi zarar
tax penalty
vergi cezası
to bring an action for an infringement
ihlâl nedeniyle dava açmak
to table a motion of censure
gensoru önergesi vermek
claim for damages
tazminat talebi