Level 2 Level 4
Level 3

New level


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Meerlagig plaveiselepitheel
Welk type epitheel is aanwezig in de mondholte?
Meerlagig niet-verhoornend epitheel
Welk type epitheel is aanwezig in de oesophagus
Eenlagig cylindrisch epitheel
Welk type epitheel is aanwezig in de maag?
Eenlagig cylindrisch epitheel (afvoerbuizen)
Welk type epitheel is aanwezig in de speekselklieren?
Pariëtale cellen
Welke cellen in de maag scheiden HCl af?
Plooien van Kerckring
Welk onderdeel van de darm bevindt zich niet bij de rat?
Borstelzoom
Een andere naam voor microvilli is:
Klieren van Brunner, Villi
Welk onderdeel mist in de dikke darm?
Muscularis Mucosae
Twee spierlagen om het spijsverteringskanaal heen
Macrofagen
Wat zijn Kuppfercellen?
taeniae coli
De longitudinale spierlaag in drie bundels rond het colon van de mens
Plexus van Meissner
Vooral zenuwuiteinden in de submucosa
Plexus van Auerbach
Regelt in de tunica muscularis onder andere de peristaltiek
Enterocyten
Absorberen voedingsstoffen in darmepitheel
Gobletcellen
Produceren glycoproteïnen slijm
Cellen van Paneth
Dit onderdeel bevindt zich in de appendix, niet in de dikke darm. Produceren lysozym
Acinus
Het secretoïre gedeelte van speekselklieren met sereuze, mukeuze of gemengde acini
Intercalated duct
Het schakelstuk waar acini bijeenkomen
Strated duct
De speekselbuis
Amylase
Geproduceerd door speekselklieren, breekt voedsel af tot suikers
Muceuze klieren
Produceren slijm (licht wit)
Sereuze klieren
Produceren eiwitten (donker paars)
Plasmacellen rond Acini
Produceren IgG in speekselklieren
Myo-epitheelcellen
Zorgen in acini voor contractie
Eilandjes van Langerhans
Endocrien gedeelte van de Pancreas, produceert eiwithormonen
Kuppfercellen
Fagocytose in de lever
Maagsap, pancreassap, darmsap
Afbraak eiwitten door
centro-acinaire cel
Produceert bicarbonaat door stimulatie vanuit secretine
Gal, pancreassap
Afbraak lipiden door
Speeksel, pancreassap, darmsap
Afbraak koolhydraten door
Enterokinase
Activeert trypsine
Klieren van Brunner
Alkalisch product
Foveola
Plooien in het maagslijmvlies
Platen van Peyer
Aanwezig alleen in het Ileum; lymfefollikels in de darmwand
Gal
Welke stof emulgeert vetten in de spijsvertering, en bestaat uit IgA, galzuren en bilirubine?