Level 2
Level 1

New level


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Karşı İmza Kuralı Nedir?
Cumhurbaşkanının yalnız yapamadığı işleri Başbakan veya Bakan ile yapmasıdır.
Cumhurbaşkanın Yargı ile İlgili Yetkileri Nelerdir?
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Danıştay Üyelerinin 1/4 i de dahil olmak üzere tüm mahkeme üyelerini atar.
Cumhurbaşkanının Yasama ile ilgili Yetkileri nelerdir?
Meclis toplama-Halk Oylaması-Seçim-Kanun-İptal davası
Cumhurbaşkanının sorumsuzlukları neler?
Siyasi-Hukuki-Cezai
Cumhurbaşkanı Sorumsuzluğunun İstisnai Durumu Nedir?
Vatana İhanet. Meclis 184 teklif-414 onay ile YÜCE DİVANA gönderir cumhurbaşkanını.