Level 2 Level 4
Level 3

New level


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Bakanları kim doğrudan atayıp görevden alamaz?
CUMHURBAŞKANI.,
Bakanlar Kurulu Görevleri?
TSK'yı yurt savunmasına hazırlama- GENELKURMAY başkanı seçme- VALİ atama- KHK/TÜZÜK/Yönetmelik- Ohal/Sıkıyönetim ilan etme.
Bakanlar kurulu kararlarına açılan davalar nereyedir?
Danıştay
Başbakan Neyin üyesi ve başkanıdır.?
MGK üyesi, YAŞ başkanı
MGK kim başkanıdır?
Cumhurbaşkanı başkanlık eder.