Level 5
Level 6

New level


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Yönetmelik kimler çıkarabilir?
Bakanlar Kurulu-Başbakan-Bakanlıklar-Kamu Tüzel-Birkaç Bakan ile birlikte
Yönetmelik Özellikleri:
Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını kolaylaştırır. TBMM'ye sunulmaz. Danıştay/Bölge İdare Mahkemesi
Tüzüklerin Özellikleri:
Kanunların Mealidir. Sadece Bakanlar KURULU çıkarır. Önce Danıştay inceler sonra çıkar. Kanunlar gibi yürürlüğe girer. SUÇ+CEZA koyamaz.