Level 1 Level 3
Level 2

New level


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
FSH
Onder invloed van welk hormoon start de uitrijping van oögonia?
Luteïniserend hormoon
Welk hormoon stimuleert de eicelrijping en de ovulatie?
Oestrogenen
Onder invloed van welk hormoon worden de eileidercellen groter en trilhaardragend?
Follikelstimulerend hormoon
Welk hormoon wordt geproduceerd op de 10e dag?
Estradiol
Welk hormoon wordt geproduceerd op de 12e dag?
Luteinizing hormone
Welk hormoon wordt geproduceerd op de 14e dag? (ovulatie)
Progesteron
Welk hormoon wordt geproduceerd op de 21e dag?
Humaan Choriongonadotriptine
Welk hormoon neemt bij de zwangerschap de functie van LH over