Level 2 Level 4
Level 3

New level


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Longen
In welk orgaan wordt angiotensine I omgezet in angiotensine II?
Juxtaglomerulaire apperaat
Welk orgaan produceert renine?
Proximaal tubulus epitheel
Welk onderdeel van de nieren bevat microvilli?
Distaal tubulus epitheel
Wat is de macula densa?
Nier
Welk orgaan produceert Renine, met een functie in de regulering van bloedvolume?
Lever
In welk orgaan worden angiotensinogeen omgezet?
Merg, lis van henle
In welk deel van de nier bevindt zich de hoogste osmotische waarde?
Proximale tubulus
Waar vindt de actieve reabsorptie van glucose (100%), NaCl en water (85%) plaats?
Lis van Henle
Welk deel van de nier bevat plat palveiselepitheel?
Distale Tubulus
Welk deel bevat kubisch epitheel (geen borstelzoom), en reabsorbeert door het uitscheiden van waterstof of ammoniumionen?
Ductus Colligens
Welk deel wordt ook de verzamelbuis genoemd en is permeabel voor water en ADH, en reguleert osmolariteit?