Level 3
Level 4

New level


4 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Renine
Welk hormoon produceert het juxtaglomerulaire apperaat in de regulatie van bloeddruk?
Angiotensinogeen
Welk hormoon wordt geproduceert door de lever?
Aldosteron
Welk hormoon wordt geproduceert door de bijnierschors?
NA+ en H2O
Welke stoffen worden in de retentie opgenomen door de distale tubili (macula densa)