Level 9 Level 11
Level 10

Lægemidler


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Octreotide (og Lanreotide)
langtidsvirkende somatostatin analog til behandling af Carcinoid og andre hormon-secernerende tumorer, akromegali
Mecasermin
Humant rekombinant IGF-1 til behandling af hæmmet vækst
Bromocriptine (Cabergoline og quinagolide ligner)
Dopamin agonist til behandling af akromegali, parkinsons, hyperprolaktinæmi, undertrykker prolaktin sekretion
Pegvisomant
Selektiv antagonist for væksthormoners virkningsmekanisme
Sumatriptan
5-HT1 receptor agonist til behandling af migræne
Fluoxetine
antidepressiv og anxiolytisk - hæmmer 5-HT re-optag
Buspirone og angst
5-HT1 partiel receptor agonist (inhibitoriske autoreceptorer), binder også til dopamin receptorer, tager dag/uger før virkning indtræder, genereliseret angst, desensibilisering over tid?
ondansetron
antiemetisk - 5-HT3 antagonist
Clozapine
antipsykotisk - virkning delvis pga virkning på 5-HT receptorer
SSRI eks
Fluoxetine, flucoxamine, paroxetine, citalopram, escitalopram, sertralin
TCA eks
imipramine, desipramine, amitriptyline, nortriptyline, clomipramine
SNRI eks
venlafaxine, desvenlafaxine, duloxetine
MAOI eks
phenelzine, tranylcypromine, iproniazid
Typiske antispykotika eks
Chlorpromazine, haloperidol, fluphenazine, flupentixol, clopentixol
Atypiske antispykotika eks
Clozapine, risperidone, sertindole, quetiapine etc
NSAID eks
Aspirin, diclofenac, ibuprofen, melaxicam, naproxen, piroxicam