Level 10 Level 12
Level 11

CNS introduktion (S9)


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Glia celler
ikke værdsatte helte i nervesystemet 10-50 ganege flere end neuroner
Glia PNS
Schwann og satellite celler
Glia CNS
astrocytter, microglia, oligedendrocytter, ependymal
spinal reflex
en refleks som ikke behøver integrering i hjernen
Cerebrum
Storhjernen (Erkendelse, ræsonnement)
Cerebellum
Lillehjernen (bevægelse og balance)
CNS
Hjernen og rygmarven
Hjernens 6 dele:
Cerebrum (storhjeren), mellemhjernen, midthjernen, pons, lillehjernen (cerebellum), forlængede rygmarv
Forhjernen
Cerebrum og mellemhjerne
Baghjernen
Lillehjernen, pons og medulla oblongata
Gray matter
umyeliniseret nervecellekroppe, dendritter og axonsterminaler
White matter
Myeliniseret axoner, få cellekroppe
CSF
Cerebrospinal fluid - saltopløsning der omgiver hjernen, lavt proteinindhold og ingen blodceller
CSF funktion
fysisk og kemisk beskyttelse
Blood-brain barrier
beskytter mod potentielt skadelige stoffer/bakterier - udgøres af kapillærene pga tight junctions og hjernevævet selv (astrocytter)
Hjerneområder uden BBB
hypothalamus og opkast-center i medulla oblongata
Neuroner: metabolisk krav
kræver konstant ilt og glucose tilførsel - skade efter få minutter
Hjernens (neruoners) eneste energikilde
glukose (normale omstændigheder)
Hypoglykæmi
Lavt blod glucose niveau (forvirring, bevidstløshed, død)
rygmarven
Primær pathway til informationsflow frem og tilbage mellem hjernen og huden, led og muskler
Neuronalt netværk til bevægelse
Placeret i rygmarven
Rygmarvens 4 regioner
cervical, lumbal, thoracic, sacral
hjernens vægt og estimeret antal neuroner
1400g og 10^12 neuroner
Antal kraniernerver
12 (11 igennem hjernestammen)
medulla oblongata
grey matter kontrollerer mange ufrivillige funktioner (blodtryk, bræk, trække vejret)
pyramider i medulla
her krydser corticospinal tragte midterlinjen og bevirker at hver side af hjernen kontrollerer modsat side af kroppen
Cerebellum funktion
Koordinering af bevægelse og behandling af sanseindtryk
Hippocampus
involveret i indlæring og hukommelse
Diencephalon (mellemhjerne)
placeret mellem hjernestamme og storhjerne, består af thalamus, hypothalamus, hypofyse og pinealkirtel
Hypothalamus
center for homeostasis og opførsels drivkrafter (tørst, sult)
Cerebrums inddeling
to hæmisferer med hver 4 hjernelapper
de 4 hjernelapper
frontal, pariental, temporal og occipital
Cerebral grey matter
inddeles i tre regioner: cortex, basal ganglia og limbisk system
limbisk system
omgiver hjernestammen og er nok den mest primitive region af storhjernen
Limbisk system dele
amygdala og cingulate gyrus (følelser og hukommelse) og hippocampus (indlæring og hukommelse)
Cortex
involveret i højere hjernefunktioner
Antal kranienerver
12
simpel neuronal refleks
sanse input, integration, output, respons
cerebral cortex
integrerende center involveret i mange områder (sensorisk, motorisk, associasion)
Hypothalamus har center for:
temperaturregulering, spise, osmolaritet mm.
electroencephalography
procedure til at måle hjerneaktivitet
EEG
electroencephalogram
Neuroner i vågen tilstand
Usynkroniserede affyringer af elektrisk signal
Neuroner ved søvn eller koma
synkroniserede affyringer i mønstre
Årsag til søvn
ukendt
søvnens to overordnede faser
REM og Non-REM
REM søvn
drømmesøvn
Non-REM
Dyb søvn, drømmeløs
Søvninducerende faktorer
interleukin-1, interferon, serotonin etc
Normale søvnsfortyrrelser
søvnløshed, søvn apnø og at gå i søvne
Modulator systemer
4: noradrenerg, dopaminerg, serotonerg og cholinerg
Noradrenerg modulator system
opmærksomhed, ophidselse, søvncyklus, angst, smerte, læring, hukommelse, humør
Serotonerg modulator system
smerte, bevægelse, søvn, humør, agression, depression
Dopaminerg modulator system
belønningscenter koblet til afhængigheds tendenser
Cholinerg modulator system
søvn, læring, hukommelse, ophidselse, sensorisk information gennem thalamus
Døgnrytme - hjernedel
hypothalamus
Center for følelser
amygdala (center)
frygt og angst - hjernedel
amygdala (hjernedel)
Nydelse
øget aktivitet af neurotransmitteren dopamin i bestem hjerneområder
Afhængighedskabende LM (cocaine, nicotine)
øger effektiviteten af dopamin og forlænger belønningen
Humør forstyrrelser
fx depression, ændringer i CNS funktion - neurotransmitter frigivelse eller hjerneområder
depression
ændringer i søvn, humør, appetit mm
neurotransmittere involveret i humør
noradrenalin, dopamin, serotonin
Behandling af depression
TCA, SSRI, andre
tricykliske antideprresiva
blokerer re-optag af noradrenalin
selektive serotonin re-optag inhibitorer
blokerer re-optag af serotonin
Andre antidepressiva
ændrer niveauet af dopamin i hjernen
Kognitive processer - læring og hukommelse
ændrer synaptiske forbindelser - plasticitet
Læring kan inddeles i to typer
associering og non-associering
Associerende læring
når to stimuli associeres med hinanden
Non-associerende læring
ændringer som fælge af gentagne enkelte stimuli - dækker over tilvænning og sensibilisering
Konsolidering
overførslen af short-term hukommelse til long-term hukommelse
Hjernedel involveret i læring og hukommelse
cortex og hippocampus
interograd amnesi
tilstand hvor man er ude af stand til at huske ny information (kan ske når hippocampus er ødelagt)
Hukommelsestyper
long-term, short-term, arbejdshukommelse
Langtidshukommelsen indeles i
reflekiv og deklarativ
årsager til hukommelsestab hos unge
traume på hovedet
årsager til hukommelsestab hos ældre
hjertetilfælde og demens
Alzheimers
demens sygdom, ophobning af amyloid B-protein og tau tangles
Alzheimers behandling godkendt
Symptomatisk. Memantine og acetylcholinesterase inhibitors