Level 11 Level 13
Level 12

Kemisk transmission, aminosyre/andre transmittere


105 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Neuroaktive lægemidler
Interagerer med de kemiske signaler (hovedsageligt) der ligger bag hjernefunktionen
Neuromodulering
Relateres til synaptisk plasticitet, kortvarrige fysiologiske events , transmitterrelease eller exitabilitet
Neurotrofisk effekt
Længerevarende virkning, morfologi af neuroner, vækst etc
Primær non-neuronal celle i CNS
Astrocyt
Astrocyt mediatorer
Glutamate, D-serine, lipid og vækst faktorer
Tid for kemisk signalering i CNS
Sek-år afhængig af proces og molekylær mekanisme
Neurotransmitter
Frigives fra præsynaptsike terminaler og har hurtig inhibitorisk eller excitatorisk effekt i postsynaptiske neuroner
Hurtig neurotransmission (glu, GABA)
Via ligand-styrede ion kanaler
Langsom neurotransmission (dopamin, neuropeptid)
Via G-koblede receptorer
Neuromodulatorer
Frigives fra neuroner/astrocytter og har langsommere respons
Neurotrofisk faktor
Frigives hovedsageligt fra non-neuronale celler og virker via tyrosine-kinase koblede receptorer
De 4 receptor familier
Ionotrope, G-protein koblede, nuklear, kinase-koblede receptorer
Klinisk effekt af LM i CNS
Ses ofte som følge af sekundær effekt (adaptive) frem for primær
LM targets i CNS
Har mange subtyper med forskellige funktion og farmakologi
Nuværende CNS LM
Er relativt uspecifikke, påvirker mange targets, hovedsageligt ionkanaler, receptorer og transportører
Psykotropiske LM
Påvirker humør og opførsel
Generelle anæstetiske LM
Fremkalder kirurgisk anæstesi
Anæstesi
Bedøvelse/følelsesløshed
Isoflurane, propofol
Anæstetiske LM
Anelgetikum
Smertestillende LM
Kognitive enhancer
Forberedre hukommelse og kognitvie funktioner
Antiepileptikum
Reducerer anfald
Anxiolytika og sedativa
Reducerer angst og fremkalder søvn
Sedativa
Beroligende LM
Antidepressiva
Lindrer symptomer på depression
Psykomotorisk stimulans
Fremkalder eufori og vågenhed
Antipsykotika/neuroleptika
Lindrer symptomer på skizofreni
Primære eksitatorisk CNS neurotransmitter
Glutamate og Aspartate
Primære inhibitoriske CNS neurotransmitter
GABA og glycin
sygdomme med fortyrret glutamat niveau
neurodegeneration, skizofreni og depression
Glutamate receptorer
inotrope (ionkanaler) og metabotrope (g-protein)
Inotrope glutamate receptorer
NMDA, AMDA og Kainate
NMDA blokkere
Ketamin, phencyclidin, memantine, Mg
Metabotrope glutamate receptorer
mGlu1-8 - tre grupper
mGlu gruppe 1
1+5 eksitatorisk, postsynaptisk
mGlu gruppe 2+3
2-4+6-8 presynatisk, reducerer synaptisk transmission
NMDA antagonister i klinisk brug
Ketamine (anelgesium) og memantine (alzheimers)
NMDA receptor aktivering
kræver både glutamate og glycin
NMDA receptor antagonister som LM
Ikke lovende, producere overordnet CNS depression
mGlu gruppe 1 antagonister
lovende LM mod smerte, parkinsons, neurobeskyttelse, epilepsi og misbrug
mGlu gruppe 2 antagonister
potentiale som kognitive enhancers
AMDA agonister (klinisk relevans)
potentiale som hukommelsefremmende og kognitiv præstation, sygdomme som skizofreni, parkinsons, ADHD, depression
AMDA receptor agonister
cyclothiazide, piracetam og CX-516 (ampalex)
Neuronal vækst faktor
brain-derived neurotrofisk faktor (BDNF)
Glutamate oprindelse
fra TCA cyklus intermediater a-kg (og astrocytter gln)
NBQX
NMDA og kainate receptor antagonist
GABA syntese
fra glutamate via GAD i neuroner
GABA transporter inhibitorer
Tiagabine, guvacine og nipecotinsyre
Tiagabine klinisk
Antiepileptika, hæmmer GABA optag i neuroner og glia celler ved hæmning af GAT1 transporter
optag af GABA
både neuroner og astrocytter
GABA nedbrydning
via GABA transaminase (glu er produkt) i astrocytter
Vigabatrin
antiepileptika, hæmmer GABA transaminase i astrocytter (GABA nedbrydning)
GABA receptorer
GABAa (ionkanal) og GABAb (g-protein koblet)
GABAa receptor
postsynaptisk, hurtig inhibering, clorid kanal, alfa og gamma subunits
Gaboxadol
selektiv GABAa receptor agonist
GABAa receptor antagonister
Bicuculline, gabazine, flumazenil
GABAa receptor agonister
Muscimol, gaboxadol, benzodiazepiner (diazepam), barbirturater, steroid anæstetikum
GABAb receptor antagonister
2-hydroxy-saclofen mf
GABAb receptor agonist
baclofen, gaba analog (mod spasticitet)
GHB (gamma-hydroxybutyrate)
biprodukt i GABA synetese - kan give frigivelse af væksthormon, euforisk og aktivere belønning
Primære amin transmittere i CNS
Noradrenalin, dopamin, 5-Ht ,ACh
Amin transmitter lokalitet
Findes kun i bestemte områder modsat aminosyre transmittere
CNS mediatorer
NO, neuropeptider, endocannabinoider
Noradrenerge receptorer
a1, a2, B1 og B2 (G-protein)
NA syntese
Identisk i CNS med den i PNS
NA transmission vigtig i
blodtryk regulering, humør og ophidselse
Psykotiske LM der påvirker NA transmission
antidepressiva, cocaine, amfetamine og nogle antihypotensiva
Dopamin er involveret i
Skizofreni, Parkinsons, ADHD og afhængighed
Dopamin fordeling i hjernen
corpus striatum, frontal cortex, limbisk sytem og hypothalamus
Dopamin endokrint
inhiberer proactin sekretion fra hypofysen, stimulerer vækst hormon
catecholamine (dopa, adrenalin, NA) syntese
fra tyrosin i flere steps
Dopaminerge patways i CNS
4: nigrostriatal, mesolimisk, mesocorical, tuberohypofyseal
Monoamin oxidase
Findes i alt væv, isoformer A (5-HT præference) og B (phenylethylamin og dopamin præference), Nedbryder dopamine, NA og adrenalin, hæmmer også andre enzymer bla for metabolismen af andre LM
Dopamin receptorer
To grupper D1 og D2
D1 receptor
Dækker D1 og D5 (G-protein)
D2 receptor
Dækker D2-4, farmakologisk vigtigst (G-protein)
D1 og D2 effekt
Modvirker hinanden
Dopamin pathways involvering
motor kontrol, opførsels effekter og endokrin kontrol
Parkinsons
progressiv bevægelsesygdom. Hypokinesia og med underskud af DOPAMIN i nigrostriatal pathway, rystelser i hvile, kognitive svækkelser
Antipsykotiske LM er
Ofte D2 receptor antagonister
Amfetamin og cocaine
frigiver dopamin og NA ved at blokkere dopamin transportere, D1, medfører eufori
Bromocriptine (Cabergoline og quinagolide ligner)
Dopamin agonist til behandling af akromegali, parkinsons, hyperprolaktinæmi, undertrykker prolaktin sekretion
Blokkering af D2 receptorer (mange antipsykotika)
medfører øget prolaktin sekretion og hermed brystdannelse og mælkeproduktion
Dopamin og kvalme
dopamin er involveret i kvalme - agonister giver kvalme og opkast, antagonister virker antiemetisk
Serotonin er involveret i
søvn, appetit, temp. regulering, smertefølelse, migræne, depression, angst, tvangsneurose, skizofreni, misbrug, hallucinationer
5-HT syntese
fra tryptofan (kost protein) via tryptofan hydroxylase og decarboxylase, nedbrydes af MAO
p-chlorophenylalanine
inhiberer tryptofan hydroxylase (serotonin syntese)
SSRI
inhiberer selektivt serotonin re-optag (fluoxetine), antidepressiva
5-HT receptorer
mange 5-HT(1-7), alle på nær 5-HT 3 er g-protein koblede
5-HT 1 receptorer
primært inhibitoriske (serotonin receptorer)
5-HT 2 receptorer
Kan være både inhibitoriske og eksitatoriske (serotonin receptorer)
5-HT 3 receptorer
eksitatoriske inotrope serotonin receptorer
5-HT 4 receptorer
vigtige serotonin receptorer for GI
mange hallucinerede stoffer
er 5-HT 2 agonister (ink. LSD)
ACh pathways er involveret i
Alzheimers, Parkinsons og Huntingtons chorea, skizofreni, ADHD, depression og angst
Acetylcholine receptorer
Muscarine (mAChR) og ionotrope nicotin receptorer (nAChR)
mAChR
Kan være inhitoriske (M2,4) og aktiverende (M1,3,5), g-protein koblet
nAChR
ionkanaler, mest presynaptisk og stimulerer frigevelse af andre transmittere
Puriner
ATP, adenosine (fra ATP), ATP kan være toksisk - adenosine beskyttende
ATP receptorer
P2X (ionkanal) og P2Y (g-protein)
Adenosine receptorer
Adensosine A receptorer, inhibitoriske leder til afslapning osv.
Koffein
Adenosine A receptor antagonist - medfører årvågenhed
Andre CNS mediatorer med begrænset anvendelig farmakologi nu
melatonin, NO og lipid mediatorer
Melatonin i CNS
pineal hormon, effektpå døgnrytmen, på virker g-protein koblede receptorer (MT1,2), bruges mod jetlag
NO som mediator i CNS
Inorganisk gas, involveret i neurodegeneration i Parkinsons, demens, sklerose, iskæmi der fører til neuronal død