Level 15 Level 17
Level 16

Anæstesi og smertebehandling RD 40-42


104 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Generel anæstesi
Primær effekt på CNS og ionkanaler
Generel anæstetika opdeles i to grupper
intravenøse og inhalations stoffer
Generel anæstetika kemisk klasse
ingen, alt fra gasser (lattergas, xenon), barbiturater (thiopental), til steroider (alphaxalone)
MAC
minimal alveolar koncentration
MAC anvendelse
Mål for anæstetisk potens til at opnå kirurgisk anæstesi
Lipidopløselighed og anæstesi
stigende anæstesi effekt med øget lipidopløselighed
Anæstetika og effekt på GABAa receptorer
Stort set alle (på nær ketamine, xenon og cyclopropane) potensiverer GABAs effekt på GABAa receptorer(ionkanaler)
Ketamine misbrug (special K)
anæstetika og psykodelika, blokkerer NMDA receptorer
generel anæstetika mekanisme
hovedsageligt øger de aktiviteten af inhibitoriske GABAa receptorer, andre vigtige kanaler er kalium og inhibering af eksitatoriske NMDA receptorer
Anæstetisk effekt på nervesystemet
tonisk (via øget GABA virkning), reducerer eksitation (åbne kalium kanaler) og inhiberer eksitatorisk synaptisk transmission (nedsætte transmitter frigivelse og ion kanaler),giver alle kortidshukommelsestab
Generel anæstetisk tilstand
bevidstløsled, muskelafslapning og analgesi
Anæstetisk effekt på kardiovaskulært system
de fleste nedsætter kontraktilitet, blodtryk og cardiac output varierer fra LM
Anæstetisk effekt på respiratorisk system
sænker respiration og øger arteriel Pco2 (på nær lattergas, ketamin og xenon)
Intravenøse anæstetika
Propofol, thiopental, etomidate, ketamine og midazolam, bruges mest til induktion af anæstesi efterfulgt af inhalations anæstetika.
Propofol
generel IV anæstesi, hurtigt onset, hurtigt metaboliseret, kardiovaskulær/respiratorisk depressiva (hypotension, bradykardia), god til dags-operationer (lav kvalme og opkast tendens)
Thiopental
eneste barbiturat til generel anæstesi, i stor grad erstattet af propofol, høj lipid opløselighed, hurtigt onset (varer ca 5-10 in), langsom udskillelse pga ophobning i fedtvæv, forlænget bedring, IV
Ketamine
anæstesi, blokker aktivering af NMDA receptorer, kardiovaskulært og respiratorisk forskellige fra man andre ansæstesi midler, hallucinerende, kan give dissociativ anæstesi (bevidsthed), IV
Midazolam
generel anæstesi, benzodiazepin, langsommere onset, IV
Neuroleptanalgesi
beroligende (dopamin antagonist) relateret til antipsykotisk LM og opioid analgesia kan give tilstanden, bruges mest veterinært
Inhalations anæstetika
isoflurane, sevoflurane, desflurane, bruges mest til opretholdelse af anæstesi, via lungerne, små lipid opløselige molekyler
Lattergas (nitrous oxide)
skaber eufori, smertelindring og tab af bevidsthed
faktorer bestemmende for induktion og bedring af inhalations anæstetika
blod/gas (opløselighed i blod) og olie/gas fordeling (opløselighed i fedt), slagvolumen af blodet og ventilationsrate
Blod/gas koefficient
lav værdi - hurtig induktion og bedring
Olie/gas koefficient
potensen af anæstetika, høj værdi forsinker bedringen
alveolar ventilation
Vigtigste fysiologiske faktor for ligevægt i inhalations anæstetika
Andre inhalations anæstetika
Xenon (dyrt med lav potens), halothane (mest veterinært pga toksiske metabolitter), ether, enflurane (risiko for epileptiske anfald)
Isoflurane
mest anvendte inhalation anæstetika, kan give hypotension, vasodilator
Desflurane
inhalations anæstetika, giver respiratorisk irritation
Lattergas
lugtfri gas med mange anæstetiske fordele, analgetisk i lave doser, lav blod/gas koefficient og potens, gives 50/50 ilt/lattergas, bruges ikke alene som anæstetika
Malign hyperthermia
overdreven varmeproduktion af muskler pga overdreven frigivelse af calcium - kan udløses af alle inhalations anæstetika
Lattergas forsigtighed
patienter med respirations sygdomme, vaskulær blodprop, kollapset lunge, anæmi
Anæstetika og kombination
Forekommer meget ofte med f.eks. sedativer, anxiolytika, anelgesia osv. og øfer induktion og bedring
Lokal anæstetika
Blokkerer spændingsafhængige natrium kanaler og hæmmer hermed nervetransmission
Natrium kanaler og membranpotentiale
ved depolarisering åbner de spændingsafhængige natriumkanaler og initierer aktionspotentialet
Kanal funktion modificering
enten ved blokkering eller modifikation af gating-opførsel
Blokering af Natrium kanaler
reducerer eksitabilitet, mange LM i høje koncentrationer er i stand til dette
Klinisk anvendte LM til blokering af natrium kanaler og inhiberer genereringen af aktionspotentiale
lokal anæstetika, antiepileptika, analgesike LM og Klasse I antiarytmia
Procaine
syntetisk substitut for cocaine, lokalbedøvende, bruges ikke længere pga bivirknigner
Lokalbedøvende LM Kemiske egeskaber
aromatisk del bundet via amid/ester binding (vigtig for metabolisk hydrolyse - amid mest stabil - længere halveringstid) til basisk sidegruppe (pKa ca 8-9)
Lokalbedøvelse og pH
Aktivitet meget pH afhængige, øget ved basiske forhold, er svagt basiske og virker på kationisk form men skal penetrere membran på uioniseret form
Lokalbedøvelse og nervefibre
Blokkere i højere grad konduktionen i nervefibre med lille diameter (nociceptive impulser bæres gennem små C og A-delta fibre, smerte blokkeres derfor mere end sanse inpulser)
Lidokain
lokalbedøvende, kan bruges til behandling af neuropatisk smerte (I.V)
Lokalbedøvende LM
Lidokain, procaine, cocaine, tetracaine, prilocaine, benzoecaine, QX-314, bupivacaine
Lokalbedøvende LM bivirkninger
CNS (angst, rystelser, respiratorisk), kardiovaskulære (vasodilation, myocardial depression)
Adrenalin, felypressin og lokal anæstetika
tilføjes ofte formuleringerne for at frembring vasokonstriktion og forlænge virkning
Blokering af Na kanal subtyper
lovende strategi for neurodegenerative sygdomme, epilepsi, slagtilfælde og neuropatisk smerte
TTX og STX
toksiner der virker (og blokkere) på ydersiden af membranen på natrium-følsomme natrium kanaler
Smerte kontrol
en af de vigtigste terapeutiske prioriteter
neuropatisk smerte
smertefulde forhold der ikke er direkte forbundet til vævbeskadigelse (som konsekvens af f.eks. slagtilfælde eller herpes infektion), kronisk smerte
Klassisk anelgetika
opioder og NSAIDs
Nociception
Den sensoriske proces perifert og centralt som skyldes vævsbeskadigelse, normalt via C og A-gamma afferente nerver
Smerte
Ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse associeret med vævsbeskadigelse
Nociceptive afferente neuroner
frigiver glutamat, ATP, substans P og CGRP som neurotransmittere
Smerteoplevelsens faktorer
Psykisk, socialt, fysisk (nerveskade, vævsskade)
Akut smerte
nociceptivt - overdreven skadelig stimulus der giver en intens og ubehagelig oplevelse
Hyperalgesi
Øget smerteoplevelse ved smertefuldt stimulus
Allodyni
Smerte fremkald at normalt ikke-smertefuldt stimulus (berøring, kulde, varme)
Dysæstesi
Ubehagelig men ikke smertefuld spontan eller berøringsudløst oplvelse
Paræstesi
ændret sensitivitet overfor f.eks. let berøring eller varme (hyperæstesi/hypoæstesi)
Nociceptiv pathway
sensorisk nerve->rygmarv (transduktion)->forlænget rygmarv (transmission)->hjernestamme(modulering)->cortex (perception)
Neuropatisk smertebehandling
Kan lindres med nogle antidepressiva og antiepileptika (gabapentin og pregabalin - binder til calcium kanaler, (responderer dårligt på konventionelle analgetika), nogle opioider kan anvendes, tricykliske antidepressiva (inhibering af NA re-optag)
Perifere sensoriske nerver
AB, A-gamma og C nerver
AB nerver
Store, myeliniserede, mekanisk
A-gamma
Små, myeliniserede, hurtig smerte, kulde og mekanisk
C nerver
Små, umyeliniserede, langsom smerte, varme, kulde, mekanisk
TRP kanal familien og smerte
De vigtigste TRPV1, TRPM8, TRPA1 - aktiveres temperatur og kemisk stimulus
Capsaicin
fra chili, eksitere nociceptive nerveterminaler og frembringer smerte, virker på TRPV1 kanaler, kan bruges til behandling af inkontinens pga virkning som degeneration af blærens primære afferente nerve terminaler
TRPV1 kanaler
frembringer smerter som respons på temp. over 42, høje protonkoncentrationer, capsaicin
Kininer
bradykinin og kallidin - mest aktive smerteproducerende substanser, produceres ved vævsbeskadigelse
Bradykinin
virker på nociceptive B2 receptorer som aktiverer PKC der fosforylerer TRPV1 (åbner), smerteproducerende stof, og virker også ved at frigive prostaglandiner
Prostaglandiner (E,F)
Frembringer ikke selv smerte men øger smerte gennem 5-HT og bradykinin, frigives ved inflammation, inhiberer kalium kanaler (dem der åbnes af noxious stoffer)
Opioid modulatorer
rolle i modulering af nociceptiv trasmission, neuropeptider (substans P, CGRP (inflammatorisk), galanin (anti-inflammatorisk)), glutamate, GABA, ATP, 5-HT, Na og adenosine
Opioider
et hvert stof (syntetisk eller endogent) der producerer mofin-lignende virkning som blokkeres af antagonister som naloxone
Morfin
Alkaloid, Primære effekter på CNS (eufori (my), analgesi (my), søvn, respiratorisk depression (my), undertrykkelse af hoste refleks, kvalme og opkast),GI (giver forstoppelse gennem reduktion af bevægelsen og øgning af spændstighed - diarre forebyggelse), andre virkninger ses som histamin frigivelse, pupil sammentrækning
Morfin analoger
codeine, oxycodone, diamorfin (heroin)
Morfin kemisk vigtige dele
frie hydroxyl grupper på benzene ringen, som er bundet af to carbon atomer til et nitrogen atom (antogisme opnås ved susbtitution af en stort molekyle på nitrogenet)
Syntetiske morfiner
Phenylpiperidine typer (pethidine, fentanyl, alfentanyl, remifentanyl), methadone typer (methadone, benzomorphan typer, thebaine derivater (buprenorphine - partiel agonist, etorphine)
Smertetyper
kroniske, akutte, vicerale, nociceptive somatiske, neuropatise, cancer - behandling skal tilpasses smertetypen
Opioid receptorer
my, kappa, gamma og ORL
My receptor
medierer den primære analgetiske effekt af morfin, ansvarlig for mange vigtige bivirkninger (respiratorisk depression, eufori, bedøvelse, afhængighed)
Endogene aktivatorer af opioid reecptorer
opiooid peptider kaldet endorfiner herunder b-endorfin, enkefaliner etc
Opioider farmakolgisk
kan virke som rene agonister, partielle agonister, mikset agonist-antagonist og antagonister
Opioid receptor virkning cellulært
g-protein koblede, åbner K kanaler og giver hyperpolarisering, hæmmer adenyl cyclase og aktiverer MAP kinase - generelt inhibitoriske
Morfin bivirkninger
de værste er forstoppelse og respiratorisk depression
Tolerance
forøgelse i dosis for at opnå en given farmakologisk effekt og indtræder hurtigt ved gentagen administration
LM rotation
Anvendes ofte i opioid behandling pga tolerance
Fysisk opioid afhængighed
tilstand der giver fysiologiske bivirkninger ved tilbagetrækning af LM
Årsag yil tolerance og afhængighed
adaptive cellulære mekanismer (desenbilisering,cullulære, synaptiske netværks ændringer)
Abstinenssymptomer
irritabilitet, diarre, vægttab, rystelser, aggresion
Abstinenssymptom reduktion
opnås med NMDA receptor antagonister (ketamine)
Opioid metabolism
hovedsageligt hepatisk (stor first-pass), virksomme hepatiske metabolitter
Opioid afhængighed
har to komponenter fysisk og psykisk
Opioider med lav risiko for afhængighed
Kodein, pentazocine, buprenorphine og tramadol
Codeine
laver analgetisk potens end morfin, brugt oralt til milde smerter, kombineres ofte med paracetamol, ingen eufori, omdannes til morfin via demethylering
Oxycodone
til akut og kronisk smerte, misbrug forekommer i høj grad
Methadone
markant længere virkning end morfin, oralt aktivt, færre abstinenser end morfin, psykisk afhængighed ens, bruges til behandling af herion misbrug, påvirker K kanaler, NMDA og 5-HT receptorer
Pethidine
ligner morfin på mange måder, fortrukket over morfin til fødsels analgesi pga det ikke reducerer livmoderens kontraktionskraft, anderledes metabolisme
Etorphine
1000 gange mere potent, bruges i veterinær praksis
Buprenorphine
partiel agonist på my receptor, stærk analgetika, milde abstinens symptomer, bruges til behnadling af heroin afhængighed
Tramadol
Meget brugt til postoperative smerter, svag agonist på My og svag inhibitor for NA re-optag
Loperamide
Opioid der ikke kommer ind i hjernen og mangler derfor analgetisk effekt, inhiberer peristaltikken og bruges til kontrol af diarre
Naloxone
opioid antagonist, lav effekt alene, hurtig modvirkning mod morfin, kan give hyperalgesi, til behandling af respiratorisk depression
Paracetamol
NSAID, med udelukkende analgetisk og pyretisk effet (mangler inflammatorisk, tendends til mavesår og blødning), svag COX inhibitor
Opioider og NSAID
rationale bag kombinationen er at opnå additiv effekt (og hermed give mindre af hvert LM), men nogle gange ses synergistisk effekt frem for additiv