Level 16 Level 18
Level 17

Angst, anxiolytika og hypnotika


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hypnotika
til behandling af søvnløshed
anxiolytika og hypnotika
historisk overlap mellem de to grupper, mange anxiolytika er sløvende
Anxiolytika og indikationer
Mange anvendes også til depression, epilepsy og skizofreni ud over angst
Normalt frygtrespons
inkluderer mange komponenter -forsvarsrespons, autonome reflekser, ophidselse og årvågenhed, negative tanker og corticosteroid sekretion
angst som sygdom
igangsætter frygt-respons på forhånd
terminologien angst
anvendes om mange sygdomme, angst sygdomme kan inddeles og kan forklare forskelligt respons på LM
Klinisk anerkendte angst sygdomme
social angst, generaliseret angst, fobier, panikanfald, post-traumatisk stress, OCD (tvangsneurose)
Behandling af angst
farmakologisk og psykologisk tilgang
LM angst behandling
Ændret sig fra brug af traditionelle anxiolytika/hypnotika til anvendelse af andre CNS LM (antidepressiva, antiepileptika, antipsykotika)
Traditionelle anxiolytika
barbiturater og benzodiazepiner
Angst komponenter
subjektive (emotionelle), opførsel og psykologiske effekter, opførselsinhibering
Angst behandling LM grupper
antidepressiva (SSRI, SNRI, TCAs, MAOIs), benzodiazepiner (akut og sønvløshed), buspirone, antiepileptika, antipsykotika, b-adrenoceptor antagonist
Benzodiazepin terminologi
henfører til en bestemt kemisk struktur, både agonister (anxiolytika), antagonister (flumazenil) og inverse agonister hører herunder
Benzodiazepiner eks
midazolam, zolpidem, alprazolam, lorazepam, diazepam etc
Benzodiazepiner
øger selektivt GABAa receptorer (inhibitoriske synaptiske transmission) virkning, allosterisk binding der øger affiniteten for GABA, Cl kanaler åbnes, binder mellem a/y subunits
Benzodiazepin antagonist
bedst kendt -flumazenil, kan bruges til behandling af benzodiazepin overdosis
Benzodiazepiner farmakologisk anvendelse
reduktion af angst og aggression, søvninducerende, reduktion af muskelspænding, antikonvulsant (antikrampe), kortids hukommelsestab (hindrer lagring af minder under behandling)
Flunitrazepam
date rape, benzodiazepin, ingen/lav hukommelse af hvad der er sket, GABAa5 receptorer
Benzodiazepiner farmakokinetik
lipidopløselige (ophobning i fedt), hurtigt absorberede, binder stærk til plasma protein
Benzodiazepin bivirkninger
indeles i: toksiske (akut overdosis), normal behandling, tolerance og afhængighed
Benzoer -toksisk bivirkninger
overdosis giver forlænget søvn, normalt ingen respiratorisk depression
Benzoer -terapeutisk bivirkning
forvirring, svimmelhed, hukommelsestab, svækket koordinering
Benzoer -tolerance og afhængighed
tolerance og afhængighed forekommer ved alle benzoer, ændring på receptor niveau, abstinensperiode (fysisk og psykisk -craving dog ikke et problem)
Buspirone og angst
5-HT1 partiel receptor agonist (inhibitoriske autoreceptorer), binder også til dopamin receptorer, tager dag/uger før virkning indtræder, genereliseret angst, desensibilisering over tid?
Buspirone bivirkninger
kvalme, svimmelhed, hovedpine, rastløshed (generelt mindre slemme end benzoer)
Antidepressiva og 5-HT1a agonister og angst
anxiolytisk effekt tager dage/uger, antidepressiva (SSRI, SNRI, TCA; MAOI) kan også reducere depression associeret med angst, buspirone (agonist på 5-HT1a receptorer)
Andre potentielle anxiolytiske LM
targets som NA, glu, CRF, CCK, substans P etc, ubehagelig negative minder forbundet med frygt har vist sig ikke nødvendigvis at være permanente -kan forstyrres af propranolol eller NMDA receptor antagonister
Søvnløshed
kan være forbigående, kortvarrig eller kronisk
Årsager til kronisk søvnløshed
angst, depression, misbrug, smerte, kløe, åndenød
Behandling af søvnløshed
kortvirkende benzoer, zolpidem (mangler anxiolytisk effekt-fordel), melatonin receptor antagonist,
Kortvirkende benzoer og søvn
reducerer tiden det tager at falde i søvn, øger længden af søvnen, reducerer REM søvnen (inducerer irritabilitet og angst), rebound af REM søvn opstår efterfølgende, kun anbefaldet til korttids brug
Optimal behandling af kronisk søvnløshed
ofte ændring af opførsel (øget aktivitet, vågenhed i løbet af dagen) frem for farmakologisk behandling
Benzodiazepiner klinisk anvendelse
Reduktion af angst og aggressivitet, induktion af søvn og bedøvelse, reduktion af muskelspændinger og koordinering, hukommelsestab, antikonvulsant
Barbiturater virkning
Binder til GABA agonist BETA subtyper, en allosterisk binding, den giver øget affinitet og GABA binder hermed og åbner for Cl- -Hæmmer neurotransmission (vigtig i angst)