Level 17 Level 19
Level 18

Epilepsi og antiepileptika


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Epilepsi
Familie af neurologiske sygdomme karakteriseret ved anfald (ca 1% påvirket)
Epilepsi årsag
Ingen anerkendt, kan opstå efter hjerneskader
Epilepsi behandling
primært farmakologisk (70 % af tilfældene), operation sjældent
Antiepileptika anvendelse
Foruden epilepsi, kontrol af kramper, infektion, slagtilfælde, hjerne tumorer, bipolar depression, neuropatisk smerte
Epileptisk anfald
associeret med episode-mæssige høj-frekvente affyrringer af impulser fra en gruppe neuroner (type og længde af anfald afhænger af hjerneområder der påvirkes-ikke altid kramper)
Typer epilepsi
på baggrund af anfaldstyper -partiel/delvis og generaliseret anfald
partielle og generaliserede anfald
kan være enten simple (bevidsthed bevaret) eller komplekse (bevidsthed tabt)
Partielle anfald
fyringen begynder lokalt og forbliver ofte lokaliseret , symptomer afhænger af hjerneregion, inkludere ufrivillig muskel kontraktion, unormal sanseoplevelse, påvirkning af humør og opførsel (psykomotorisk epilepsi), ofte en hemisfære involveret
Kompleks partielt anfald
tab af bevidsthed kan opstå fra start eller senere når fyringen har spredt sig til hjernestammens område kaldet reticular formation
partielt andfald med sekundær generalisering
partielt anfald der udvikler sig til generaliseret anfald
Jacksonian epilepsi
Fokus i motor kompleks i hjernen, gentagne ryk i en bestemt muskelgruppe begyndende i den ene side af kroppen og spreder sig til store dele af kroppen, taber frivillig kontrol men ikke nødvendigvis bevidsthed
Psykomotor epilepsi
Fokuseret i temporal lobe i hjernen, kan give stereotypiske fokuserede bevægelser som gnidning, eller hive håret ud, ingen erindring efterfølgende
Generaliseret anfald
involverer hele hjernen, tab af bevidsthed er karakteristisk
Typer generaliseret anfald
to vigtige: tonisk-klonisk og absence anfald (flere inkluderer tonisk, myoklonisk, atonisk, klonisk)
Tonisk-klonisk
starter med stærk kontraktion af hele muskulaturen, stiv strækkemuskel spasme, ufrivillig gråd, respiration stopper, afføring, urinering sker ofte, blåt ansigt (tonisk fase), efterfulgt af voldsomme synkrone trækninger
Absence anfald
sker i børn, mindre dramatiske men sker oftere, lille eller inden motor fortyrrelse, øjeblikkelig stop af handling -stirre tomt ud i luften, rytmisk fyrring
Behandling af absence anfald
primært blokkering af T-type calcium kanaler
Lennox-Gastaut syndrome
særlig svær epilepsi i børn associeret med progressiv mental retardering (mulig excitotoksisk neurodegeneration)
Epilepsi og genetik
1 ud af 3 er familiære, gener associeret med familiær epilepsi koder for neuronale ionkanaler involveret i kontrol af aktion potentialer
Status epilepticus
livstruende tilstand med vedvarende uforstyrret anfald der kræver nødsituation medicinsk behandling
neurokemisk basis for epilepsi
kan være associeret med øget eksitatorisk aminosyre transmission, svækket inhibitorisk transmission eller unormal elektriske egenskaber af påvirket celler
Antiepileptika synonym
antikonvulsant
Epilepsi patienter
Tager antiepileptika i mange år og bivirkninger er særligt vigtige at undgå
Nyere antiepileptika
søger at undgå interaktioner med andre LM og færre bivirkninger
Antiepileptika virkningsmekanisme
inhiberer unormal fyrring via: forøgelse af GABA funktion, inhibering af natrium (reducere elektrisk eksitabilitet) eller calcium kanal funktion
Antiepileptika gavnlige effekter
kan være mere end en (valproate, topiramate), formål at forebygge fyrringen uden at påvirke normal transmission
phenobarbital og benzoer etc
antiepileptika der øger aktiveringen af GABAa receptorer -faciliterer GABA medieret åbning f chlorid kanaler
Vigabatrin
antiepileptika, hæmmer GABA transaminase i astrocytter (GABA nedbrydning)
Tiagabine klinisk
Antiepileptika, hæmmer GABA optag i neuroner og glia celler ved hæmning af GAT1 transporter
Gabapentin
antiepileptika, virker på P/Q type calcium kanaler, partielle anfald, opnår mæthed for optag (gør det sikker og relativt fri for bivirkninger), bruges også analgesisk (neuropatisk smerte)
antiepileptikun -Na kanaler
inhibering af spændingsafhængige Na kanaler i inaktiveret tilstand, use-dependence, kun høj frekvente
Absence anfald LM
ethosuximide, valproate, clonazepam -blokkere alle T-type lav-spændingsstyrede calcium kanaler
Levetiracetam
Antiepileptika, anderledes, target er synaptisk vesikel protein involveret i neurotransmitter frigivelse
Antiepileptika og glutamat
vinduet mellem antikonvulsant effekt og uacceptable bivirkninger er meget lille, antagonister på inotrope excitatoriske ainosyre receptorer ikke klinisk succesfulde
Carbamazepine
Meget brugt antiepileptikum, kemisk derivat af TCA LM, blokkere natrium kanaler
Carbamazepine bivirkninger
søvnighed, svimmelhed, koordinationsmangel, stærk inducer af hepatisk mikrosomal enzymer
Phenytoin
Antiepileptika, vigtigste medlem af hydantoin gruppen med strukturelle ligeheder med barbiturater, effektiv til reducering af intenstitet og længden elektrisk inducerede kramper, partielle og generaliserede anfald
Phenytoin farmakokinetik
binder stærkt til plasma albumin, binding kan påvirkes med andre LM -kompetitivt inhibiering (salicylater, phenylbutazone, valproate), hvilket øger fri phenytoin men også øger hepatisk clearance (effekt enten stigning/reducering uforudsigeligt)
Phenytoin bivirkninger
koordinationsmangel, hovedpine, forvirring, forstørrelse af gummer (hyperplasi), behåring og grovgørelse af features pga øget androgen sekretion, hypersesitivitet (sår)
Valproate
monocarboxylsyre, antiepiletika, effektfuld i mange typer epilepsi (infantil, ikke-sløvende effekt, tonisk-klonisk anfald, absence) bruges også i bipolær lidelse, virker ved alle antiepileptika mekanismer (inhibering af calcium og natrium kanaler samt forøgelse af GABA effekt)
Valproate bvirkninger
Hårtab, hepatotoksisitet-hepatitis,
Ethosuximide
Antiepileptikum, absence anfald, inhiberer T-type calcium kanaler
Ethosuximide bivirkinger
kvalme, anoreksi, sløvhed, svimmelhed, udløse tonisk-kloniske anfald, modificeret babiturate
Vigabatrin bivirkninger
udvikling af perifere synsfelt forstyrrelser ved lang-tids behandling, depression, hallucinationer
Farmakologisk anvendelse af antiepileptika
cardiac dysrytmi, bipolar lidelse, migræne forebyggelse, angst sygdomme, neuropatiske smerte
benzodiazepiner og epilepsi
til status epilepticus (livstruende) pga hurtig virkning, meget sløvende effekt og desuden tolerance udvikling gør dem uegnet til generel anvendelse mod epilepsi
Status epilepticus behandling
Benzodiazepiner pga hurtig virkning
Phenytoin virkningsmekanisme
Hæmmer de spændingsafhængige Na kanaler