Level 19 Level 21
Level 20

Depression


51 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Depression
Psykisk ksygdom med mange neurokemiske teorier
Affektive sygdomme
sygdom der påvirker humør (depression den mest normale)
Depression og andre lidelser
Ofte associeret med andre psykiatriske lidelser som angst, spiseforstyrrelser og afhængighed
Depressions symptomer
Både biologiske og emotionelle symptomer
Emotionelle symptomer
dårligt humør, negative tanker, dårligt selvværd, ubeslutsomhed og tab af motivation og glædesløshed
Biologiske symptomer
Hæmning af tanker og handling, nedsat libido, søvnforstyrrelser og tab af appetit
Typer depression
Unipolar depression og Bipolar lidelse
Unipolar depression
humørændringer altid i samme retning, associeret med stress, ofte ledaget af angst og nervøsitet (reaktiv depression)
Bipolar lidelse
Depressionen ændrer sig med mani (vanvid), manisk episode kan være svært at skelne fra skizofreni, arvelig tendens
Mani
Er ofte modsat depression (overstadighed, entusiasme, selvsikkerhed, impulshandling), symptomerne følger ofte med irritabilitet, utålmodighed og aggression
Depression og Hjernedele
Ændringer i neruonal aktivitet i flere regioner, prefrontal cortex, amygdala og hippocampus
Monoamin depressions teori
Depression skyldes funktionelt underskud af monoaminerne NA og 5-HT i bestemte hjerneregioner, mani skyldes funktionelt overskud
Farmakologisk bevis der understøtter monoamin teorien
TCA og MAOI (humør stiger), Reserpine, a-methyltyrosine og methyldopa (humør falder) etc
TCA
blokkerer NA og 5-HT optag, snærvert terapeutisk vindue
MAOI
øger lager af NA og 5-HT
Reserpine
Inhiberer NA og 5-HT lager
a-methyltyrosine og methyldopa
inhiberer NA syntese
Neurokemisk og antidepressiv effekt
Neurokemisk hurtig, antidepressiv effekt tager flere uger (samme sammenhæng med antipsykotika og nogle anxiolytika)-sekundære adaptive ændringer
Hormon og andre ændringer
Cortisol niveau og proplaktin er øget i depression og væksthormon reduceret (disse tilstande er dog ike specifikke for depression), CRH niveau forøget (også associeret med stress), øget cortical glu niveau, neuronal tab i HP og CT
BDNF i depression
reduceret BDNF eller ufunktionelle BDNF receptorer TrkB
Andre antidepressive effekter
forøgelse af BDNF, reducering ag glutamate frigivelse og undertrykkelse af NMDA receptor funktion
Na, 5-HT og BDNF receptorer i depression
Henholdsvis a2, 5-HT1aog TrkB
Depression og neurodegeneration
Nyere bevis foreslår association med neurodegeneration og reduceret neurogenese i hippocampus, 5-HT o NA promoverer neurogenese
Typer antidepressiva
Inhibitorer af monoamin optag, monoamin receptor antagonister, MAOI, melatonin receptor agonister
Monoamin optag inhibitorer
Inhiberer optaget af NA og/eller 5-HT på monoaminerge nerve terminaler (SSRI, TCA, mikset NA og 5-HT reoptag inhibitorer, hyperforin, SNRI)
MAOI
inhiberer en eller begge MAO A og B og øger cytostolisk lager af NA og 5-HT i nerve terminaler (MAO-A giver antidepressiv effekt)
SSRI
Alle selektive for 5-HT, inhiberer metabolisme af andre LM, må ikke bruges med MAOI, mindre sandsynlighed for antocholinerge bivirkninger end TCA, bruges også til angst
TCA
Tricykliske, inhibering af 5-HT og NA re-optag
Kronisk adaptive ændringer (antidepressiva)
B1 og a2 receptorer nedreguleres, akut administration af SSRI øger 5-HT i synapsen dog lavere end forventet pga andre neuroner der inhiberer 5-HT frigivelse, over længere tid desensibiliseres 5-HT1a receptorer og den inhibitoriske effekt forsvinder
NA kontrol af 5-HT frigivelse
Blokkering af a2 receptorer på NAerge terminaler i CNS reducerer negativ feedback fra frigivet NA og hermed øger NA frigivelse, a2 antagonsiter øger indirekte 5-HT frigivelse
SSRI bivirkninger
Kvalme, anoreksi, søvnløshed, mindsket libido, mangel på orgasme, øget aggression og vold
TCA struktur
ligner phenothiaziner, syntetiseret som antipsykotisk LM
TCA mekanisme
blokkering af amin optaget på nerve terminaler ved konkurrence om bindingstedet for transporteren, NA og 5-HT virkning
TCA andre receptorer
påvirker også muscarine acethylcholine receptorer (årsag til mange bivirkninger), histamine, og 5-HT receptorer
TCA bivirkninger
bedøvelse (H1 blokering), forvirring, koordineringsproblemer, interfereing med autonom kontrol, hypotension (a-adrenoceptor blokkering), dysrytmi
TCA mAChR bivirkninger
tør mund, slørret syn, forstoppelse, urin tilbageholdelse
SNRI (5-HT og NA optag inhibitor)
non-selektive for 5-HT og NA, meget anvendte, CYP2D6 metabolisme
SNRI bivirkninger
hovedpine, søvnløshed, seksuel dysfunktion, tør mund, svimmelhed, sved og mistet appetit (i høj grad pga adrenoceptor aktivering), CNS depression, serotonin toksicitet etc
Andre NA optag inhibitorer
Bupropion inhiberer både NA og dopamin optag men giver ikke eufori
Monoamin receptor antagonister
Eks. mirtazapin: blokkere a2 (øger NA og 5-HT frigivelse) og 5-HT2c receptorer, blokkere H1
Monoamin oxidase
Findes i alt væv, isoformer A (5-HT præference) og B (phenylethylamin og dopamin præference), Nedbryder dopamine, NA og adrenalin, hæmmer også andre enzymer bla for metabolismen af andre LM
MAO funktion
i nerveterminaler: regulering af intraneuronal konc. af NA eller 5-HT. I GI: inaktivering af aminer som tyramine
MAOI farmakologisk
Hurtig og bevaret øgning i 5-HT, NA og dopamin, øger motor aktivitet, eufori, begejstring
MAOI bivirkninger
(primært pga MAO inhibering), hypotension, rystelser, søvnløshed, begejstring, øget appetit, tø rmund, slørret syn
Melatonin agonist
eks agomelatine - agonist på MT1 ogMT2 receptorer, kan afhjælpe unormal døgnrytme associeret med depression
Hjerne stimulerende terapi
Lysterapi, elektroshock (ETC) og transkraniel magnetisk stimulering
ETC (elektroshock)
Mindst ligeså effektivt som antidepressiva, giver dog hukommelsestab og forvirring
Klinisk effekt af antidepressiva
effekt på svær depression, generelt ikke så stor effekt som man troede, psykisk terapi bør altid startes med
Andre kliniske anvendelser af antidepressiva
Neuropatisk smerte, angst, fibromyalgia (reumatisk lidelse med muskelsmerte), bipolar depression, fedme, rygestop, ADHD
LM til bipolar lidelse
Lithium, antiepileptika, atypiske antipsykotika, benzodiazepiner
Lithium
Monovalent kation der kan efterligne Natrium effekter i eksitatorisk væv, snævert terapeutisk vindue, mange cellulære virkninger og interakioner med diuretika, profylatisk kontrol af mani