Level 5 Level 7
Level 6

Pankreas og diabetes


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Pankreas
Bugspytkirtlen
Pankreas hormoner
Insulin, glucagon, somatostatin, pankreatisk polypeptid, amylin
organer involveret i glucose homestase
pankreas, hjere, nyrer, lunger, lever, tarme, hjernen og muskler
Normalt blodglukoseniveau
3,6-5,8 mM
Afhængigt organ for glucose
hjernen
Faktorer der påvirker insulin frisætning
føde (aminosyre, fedt og glucose i blod), GIT hormoner (GIP, GLP-1), parasympaticcus
Pankreas celler
Alfa, beta, D, exo- og endokrine
alfa celler
secernerer glucagon
Beta celler
secernerer insulin og amylin
D celler
secernerer somatostatin
Frisætning af insulin
stimuleres af høj glucose og fedtsyre i plasma
Frisætning af glucagon
stimuleres af aminosyre (proteinnedbrydning i blod og lav glucose og fedtsyre i plasma
Amylin
secerneres med insulin, forsinker mavetømning og stimulerer glycogen nedbrydning
somatostatin
hæmmer frisætning af insulin og glucagon
Langerhanske øer
findes alfa, beta og D celler
vigtigste hormoner i glucose homeostase
insulin og glucagon (modsatte effekter)
Insulin
øger glucose oxidation, glycogen syntese, fedt syntese, proteinsyntese
Glucagon
øger glycogenolyse, gluconeogenese, ketogenese
Diabetes mellitus
kronisk hyperglykæmi, konstant produktion/frisætning af glucose fra leveren
Type 1
insulin afhængig, autoimmun nedbrydning af B celler, symptomer efter 90% nedbrydning
Type 2
insulin-resistent, hæmmet sekretion, cellerne responderer ikke korrekt
Type 3
Hjernen stopper/reducerer accept af insulin (måske involveret i AD)
Diabetes insipidus
ingen/lav vasopressin udskillelse, hermed høj diurese høje glc konc.
Type 1 behandling
insulin subkutant, i.m eller i.v, kort/mellemlang/lang (opløselighed)
Type 1 bivirkninger
hypoglykæmi, opregulering af hormoner med mosatte effekter, udvikling af antistoffer mod insulin
Type 2 symptomer
tørt og øget diurese
T2DM behandling (non-farmakologisk)
exocytose af GLUT4 som følge af motion
Farkomologisk T2DM behandling
Biguanider, sulfonylureater, glitazoner, a-glucosida hæmmere, glp1 analoger, gliptiner
Biguanider (metformin)
kompleksvirkningsmekanisme, nedsætter glukose absorption fra tarmen, øger glukoseoptag i muskler, nedsætter lever glukose frisætning, øget fedtsyreoxidation, reduceret hepatisk gluconeogenese
Biguanider bivirkninger
nedsat appetit, diarre, kvalme, lactic acidose (pas på ved nyre- eller leversygdomme), forårsager ikke hypoglykæmi
Sulfonylureater
Stimulere insulin sekretion ved binding (blokkering) til K kanaler på B celler (kræver B celler funktion, kombineres med biguanider)
Sulfonylureater bivirkninger
Hypoglykæmi, stimulerer appetitten, undgås ved nyresvigt, interagerer med andre LM, nedsat funktion med diuretika, flushin med alkohol, hyponatriæmi
Glitazoner (Thiazolidinedioner)
Nedsætter hepatisk glc frisætning og frie fedtsyrer og triglycerider, fremme transskription af gener vigtige for glukosemetabolisme og insulin signalering, langsom onset, øger glc optag i muskler (øge endogen insulin effekt)
Glitazoner bivirkninger
Levertoksistitet, vægtøgning, ødem, hjertesvigt, væske retention
a-glucosidase hæmmer
Nedsætter kulhydrat absoprtion i tarmen
GIT hormoner der øger insulin sekretion
Gastrin, secretin, Cholecystokinin, GIP, GLP
GLP-1 analoger
Øger insulin sekretion (ved efterligning af incretin funktion), undertrykker glucagon og sænker mavetømning
Farmakologisk princip bag T2DM behandling
alle nedsætter blodglukose niveauet gennem forskellige mekanismer
Glycogen fosforylase hæmmer
potentiel strategi i T2DM behandling (usuccesfuld pt)
Mest almindelig virkningsmekanismer bag T2DM
øget insulin sekretion, øget receptor følsomhed for insulin, nedsat føde/glukose optag fra tarmen
GI hormon synonym
Incretiner
Incretiner
GLP-1 (glucagon-like peptide) og GIP (gastrisk inhibitorisk peptide)
Øger blod glc (stoffer)
Glucokortikoider, glucagon, adrenalin og væksthormon
PP celler
Secernerer pankreas polypeptid (ukendt funktion)
Fysiologiske insulin stimuli
Blod glc niveau, aminosyrer, fedtsyrer, ENS og incretiner (GLP-1 og GIP)
Insulin frigivelse respons på høj glc
Har to faser, initiel hurtig fase (frigivning af lagret hormon) og langsommere forsinket fase (reflektere ny syntese)
Insulin sekretions inhibitorer
Adrenalin (a2 receptor-insulin, b2-glyogenolyse), sympaticcus, amylin, galanin, somatostiatin
Normalt faste insulin niveau
20-50 pmol/l
Insulin receptor
Tyrosine-kinase koblet type 3 receptor, kompleks virkning
Incretin funktion
Stimulerer insulin frigivelse, inhiberer glucagon sekretion, sænker gastrisk mavetømnings hastighed
K celler
Secernerer GIP fra duodenum og jejenum
L celler
Secernerer GLP-1 fra tarmen
Glucagon klinisk
I.m behandling af hypoglykæmi i bevidstløse patienter
Endogen insulin bivirkninger
Hypoklykæmi (meget normalt)
Hypoglykæmi behandling
Sød drink eller snack, bevidstløs patient -iv glc eller im glucagon
Biguanider langtids bivirkning
Interfererer med absorptionen af B12
Biguanider i kombination
Kan anvendes med sulfonylureater, glitazoner og insulin
a-glucosidase inhibitor bivirkninger
Flatulens, diarre og mavesmerter
Gliptiner
Inhiberer DPP-4 og hermed sænker blod glc ved potensivering af incretiner, metaboliseret af hepatisk CYP