Level 6 Level 8
Level 7

Calcium, parathyroids, vit. D mm


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Vækst
kræver øgning i vævsmasse og knoglemasse
Chondrocytter
ved deling bliver knoglen længere, producerer brusk
Osteoblaster
Knogledannende celler, secernerer osteoid (specielt collagen), knogledannelse udenpå brusken, rolle i aktivering af osteoclaster (RANK-RANKL system)
Lineær knoglevækst
fortsætter så længe epifysepladen er aktiv (bestemmes ved kønshormon i tennageårene)
Osteoporose
sygdom med tab af knoglemasse, kan opstå med alder eller sekundært ved overdreven brug af glucokortikoider eller thyroxine
Knogler i skellettet
består af 80% cortical knogle (ydre kompakte-mest påvirkeligt) og 20% trabecular knogle (indre netværk)
Primære knogle mineraler
Calcium og fosfater
Primære knogle celler
Osteoclaster, Osteoblaster og osteocytter
Osterclaster
Knoglenedbrydende, derivat fra makrofager/monocyt linjen
Osteocytter
Afledt fra osteoblaster, sidder i knoglen som bindende væv, respons i form af sclerostin til reduktion af knogledannelse
Andre vigtige celler
Monocytter/makrofager, lymfocytter, endothel celler (secernerer cytokiner etc)
Osteoid
Knogle matrix, primært collagen og proteoglycaner, osteocalcin, fosfoproteiner (osteonectin-binder til calcium og collagen)
Knogledannelse komponenter
Osteoblaster, osteoclaster, cytokiner, omsætning af mineraler, hormoner (PTH, Vitamin D, østrogen, væksthormon, steroider og calcitonin
Knogle tab i overgangsalderen
pga øget osteoclast aktivitet og østrogen niveau fald
remodulering af knogler
starter med erhvervelse af osteoclaster-bevæger sig langs knogle og secernerer protoner og proteolytiske enzymer (cathepsin K) der frigiver cytokiner (IGF-1 og TGF-b), cytokinerne erhverver osteoblaster
Andre cytokiner i knogle remodulering
andre fra TGF familien-MBP, interleukiner og tumor nekrosis familien (TNF)
RANK
recetor activator of nuclear factor kappa B, på osteoclast
Østrogen og knogler
promoverer osteoclast apoptose, inhiberer cytokiner der tilkalder osteoclaster, modvirker calcium mobilisering af PTH, øger osteoblast celledeling
RANKL
RANK ligand på osteoblaster
Plasma calcium konc.
reguleret af parathyroidea hormon (PTH) og vitamin D former, calcitonin
PTH og calcitriol
øger begge calcium reabsorption i renale tubuli
Fosfat absorption
energikrævende proces kontrolleret af calcitriol
Hormoner involveret i knogle metabolisme
PTH, vitamin D, østrogen, calcitonin (glucokortikoider og thyroidea hormoner)
PTH og knogler
Net effekt: øge koncentraion af calcium og sænke fosfat koncentrationen, øger knoglenedbrydningen
PTH virkning
promoverer calcium reabsorption i nyrerne, stimulerer syntese af calcitriol som dermed øger calcium reabsorption fra GI, promoverer fosfat udskillelse
Hyperparathyroidisme
inhiberer osteoblast aktivitet (i små mængder øger PTH osteoblast aktivitet)
Kontrol af PTH sekretion
Primært styret af ioniseret calcium konc. i plasma (høj konc. nedsat frigivelse, lav konc. øget)
Calciferol (vitamin D)
Gruppe lipofile prehormoner, omdannes til aktive metabolitter
Calciferol funktion
Medieret af nuklear receptorer, opretholdelse af plasma calcium ved at øge reabsorption i tarmen, nedsætte udskillelse i nyrerne
Kilder til vitamin D
Ergocalciferol (D2, fra kosten i planter) og Cholecalciferol (D3, dannet i huden ved ultraviolet stråling)
Cholecalciferol (D3)
omdannes i leveren til calcifediol og denne omdannes til andre aktive metabolitter (calcitriol)
Calcitriol syntese
fra calcifediol i nyrer, er reguleret af PTH og influeret af fosfat konc.
Calcitriol funktion
modning af osteoclaster og indirekte stimulation af aktivitet, nedsætter collagen syntese i osteoblaster, stimulerer syntese af calcium bindende protein osteocalcin
Calcitonin
Secerneret fra thyroidea, reducerer calcium resorption fra knogler ved inhibering af osteoclast aktivitet, hæmmer knoglenedbrydning
Osteopenia
reduktion i knogle mineral indhold
Andre knoglesygdomme der kræver LM
Osteomalacia (underskud af knoglemineraler pga Vitamin D mangel) og Pagets sygdom (forstyrrelser i knogle nedbrydning og opbyggelse)
Osteomalacia behandling
vitamin D præparationer
Osteoporose behandling
To typer: Antiresorptive (mindsker knogletab) og Anabolske stoffer (øger knogledannelse)
Antiresorptive LM
Mindsker knogletab: biphosphonater, calcitonin SERMs, calcium
Anabolske knogle LM
øger knogledannelse: PTH, teriparatide
Strontium ranelat
Både anabolsk og antiresorptivt knogle LM, præcis mekanisme ukendt
Biphosphonater
Antiresorptiv, analog af pyrophosphate, inhiberer knogle resorption ved virkning på osteoclaster, danner komplekser med calcium, absorption svækkes med føde -især mælk)
Biphosphonate mekanisme
To grupper: simple (inkoorporeret i ATP analoger der akkumulerer i osteoclaster og promovere apoptose) og potente nitrogenholdige (interfererer med celle overfladeprotein på osteoclast nødvendig for binding til knogle)
SERMs
Selektive østrogen receptor modulatorer, agonistisk effekt på noget væv og antagonistisk på andet
Biphosphonater klinisk
osteoporose, maligne sygdomme (der involverer knogler), Pagets
Pagets sygdom
Knoglesygdom med kraftig øget knoglenedbrydning og øget knogledannelse
Primær parathyroidisme
Autonom overproduktion af PTH
Sekundær patologi
Dysfunktion i en af de kirtler som producerer trofiske hormoner