Level 54 Level 56
Level 55

Pinyin 651 - 675


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yin1
bei4
zhun3
zhun3 bei4
准备
neng2
ke3 neng2
可能
yang1
huan4
hou4
shi2 hou5; shi2 hou4
时候
kan4
zhe5
men5
wo3
wo3 men5
我们
kang1
yin3
jian4
jian4 kang1
健康
sheng1
yi1 sheng1
医生
shi4
dian4 shi4
电视
yi1 gong4
一共
yi3