Level 74 Level 76
Level 75

Pinyin 901 - 925


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xian1 sheng1; xian1 sheng5
先生
zhu3
zhu4
zhu4 yi4
注意
wen2 hua4
文化
xia4 yu3
下雨
na3 er5
哪儿
zuo4
si1 ji1
司机
zhang3
xiao4 zhang3
校长
lian4
lian4 xi2
练习
shi4
ban4 gong1 shi4
办公室
piao1
piao4 liang5
漂亮
hua1 yuan2
花园
qun2
qun2 zi5
裙子
shen2 me5
什么
zhong1 wu3
中午
xi1
jie4
shuai4