Level 57 Level 59
Level 58

9.1 New Words - Pronunciation


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nian2
jin1 nian2
今年
sui4
ke4
xing1
qi1
xing1 qi1
星期
shang4
wu3
shang4 wu3
上午
xia4 wu3
下午
ri4
xing1 qi1 ri4
星期日
hao4
sheng1
sheng1 ri4
生日
duo1 da4
多大
chu1
chu1 sheng1
出生
shu3
ju4
hui4
ju4 hui4
聚会
zhu4
he4
zhu4 he4
祝贺
can1
jia1
can1 jia1
参加
chi1
dan4
gao1
dan4 gao1
蛋糕
mai3
ping2
hong2
pu2
tao2
pu2 tao5
葡萄
jiu3
hong2 pu2 tao5 jiu3
红葡萄酒
bei3
jing1
bei3 jing1
北京