Level 1 Level 3
Level 2

Comida


117 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
一两
yī liǎng
一百克
yī bǎi kè
一斤/半公斤
yī jīn/bàn gōngjīn
一公斤
yī gōngjīn
一打
yī dá
chuàn
香蕉
xiāng jiāo
苹果
píng guǒ
香蕉苹果
xiāngjiāo píngguǒ
guā
西瓜
xīguā
木瓜
mù guā
哈密瓜
hā mì guā
橙子
chéng zi
橘子/桔子
jú zi
柠檬
níng méng
青柠
qīng níng
栗子
lì zi
李子/梅子
lǐ zi/méi zi
荔枝
lì zhī
梨(子)
lí (zi)
鳄梨
è lí
杏(子)
xìng (zi)
桃子
táo zi
油桃
yóu táo
樱桃
yīng táo
猕猴桃
mí hóu táo
柚子
yòu zi
葡萄柚
pú táo yòu
草莓
cǎo méi
树莓
shù méi
黑莓
hēi méi
菠萝
bō luó
菠萝蜜/木菠萝
bōluó mì/mù bōluó
葡萄
pú tao
椰子
yē zi
芒果
máng guǒ
石榴
shí liu
番石榴
fān shí liu
荸荠
bí qí
西红柿
xī hóng shì
蘑菇
mó gu
胡萝卜
hú luó bo
白菜
bái cài
大白菜
dà báicài
茄子
qié zi
黄瓜
huáng guā
豆芽
dòu yá
豆腐
dòu fu
扁豆
biǎn dòu
豌豆
wān dòu
四季豆
sì jì dòu
cōng
葱头/洋葱
cōng tóu/yáng cōng
韭葱
jiǔ cōng
大蒜
dà suàn
菠菜
bō cài
西兰花
xī lán huā
花菜/花椰菜
huā cài/huā yē cài
卷心菜
juǎn xīn cài
生姜
shēng jiāng
土豆/马铃薯
tǔ dòu/mǎ líng shǔ
炸土豆条
zhá tǔ dòu tiáo
薯片
shǔ piàn
辣椒
là jiāo
柿子椒
shì zi jiāo
胡椒粉
hú jiāo fěn
橄榄油
gǎn lǎn yóu
酱油
jiàng yóu
táng
糖果
táng guǒ
花生
huā shēng
花生油
huā shēng yóu
味精
wèi jīng
料酒
liào jiǔ
火腿
huǒ tuǐ
牛排
niú pái
排骨
pái gǔ
鲤鱼
lǐ yú
鳕鱼
xuě yú
鲈鱼
lú yú
海鲈
hǎi lú
剑鱼
jiàn yú
鱿鱼
yóu yú
海鲜
hǎixiān
螃蟹
páng xiè
xiā
龙虾
lóng xiā
扇贝
shàn bèi
miàn
面包
miàn bāo
白面包
bái miànbāo
黑面包
hēi miànbāo
面包卷
miàn bāo juǎn
幸运饼干
xìngyùn bǐnggān
米饼
mǐ bǐng
粽子
zòng zi
月饼
yuèbǐng
煎饼
jiānbǐng
松饼
sōngbǐng
墨西哥薄饼
Mòxīgē báobǐng
牛奶
niúnǎi
羊奶
yángnǎi
豆奶
dòu nǎi
椰奶
yē nǎi
奶油
nǎiyóu
生奶油
shēng nǎiyóu
酸奶
suān nǎi
冰激凌
bīng jī líng
奶酪/干酪
nǎi lào/gān lào
奶油干酪
nǎiyóu gānlào
美味
měi wèi
甜蜜/甜
tián mì/tián
甜品
tián pǐn