Level 2
Level 1

New Kid on the Block


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a travelling fun fair
wesołe miasteczko
I have had that thought
też mi to przyszło do głowy
a kitchen roll
ręcznik papierowy
don't jinx it!
cicho, bo zapeszysz!
to do something about it
zrobić coś z tym
sticky tape
taśma klejąca
with gay abandon
z radosną beztroską
to be taken aback
doznać nieprzyjemnego zaskoczenia
hand on heart
z ręką na sercu
yeah, it wasn't far off
no, prawie zgadłaś
while you're about it
jak już będziesz to robić, (to przy okazji...)
right, so that's that.
no dobra, to to już mamy zrobione
an attempt to come to one mind
próba osiągnięcia porozumienia
a mixed ability class
klasa z osobami na różnym poziomie
how about lunch
może zjedzmy jakiś obiad