Level 9 Level 11
Level 10

Starter


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to toe the line
podporządkować się, robić, co każą
to outwit somebody
przechytrzyć kogoś
a florid complexion
rumiana cera
to follow suit
zrobić to samo, pójść za przykładem
to run out of steam
stracić impet, wyhamować
to lose it
wściec się, zrobić scenę
to miss out on something
przegapić coś, stracić okazję do czegoś
a black out
brak prądu
a brown out
niedobór prądu
a mobile home
przyczepa kampingowa lub pojazd typu camper
in the aftermath of something
w następstwie czegoś, po czymś
to be up against something
mieć do czynienia z czymś trudnym, rywalizować z kimś
from an early age
od wczesnych lat
to come of age
uzyskać pełnoletniość; przenośnie: doczekać się uznania
it's been ages since
już wieki (np. czegoś nie robiłem)
to be in agony
cierpieć dotkliwy ból
to agree to differ
pogodzić się z różnicą zdań, nie dojść do porozumienia
I couldn't agree more
zgadzam się w stu procentach
to be alert to something
mieć oczy szeroko otwarte na coś