Level 10 Level 12
Level 11

Trainee


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be ambidexterous
być oburęcznym
to be right on the money
trafić w sedno, mieć 100 procent racji
to take the rap for something
zostać niesłusznie obwinionym lub ukaranym
a benign tumor
guz niezłośliwy
to throw somebody under the bus
poświęcić kogoś, rzucić kogoś wilkom
to be loaded
mieć furę kasy
this is par for the course
to normalne, do przewidzenia
in broad daylight
w biały dzień
to be in the red
być na minusie, mieć straty lub debet
to be in the black
być na plusie, mieć zyski
to get a shot in the arm
otrzymać finansowe zasilenie
a bucket list
lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
to set something alight
podpalić coś
to alienate somebody
zrazić kogoś do siebie
an object lesson in something
lekcja poglądowa; przenośnie: doskonały przykład czegoś
a textbook example of something
podręcznikowy przykład czegoś
it's all the same to me
wszystko mi jedno
of all people
kto jak kto, ale...
for all
pomimo całego...