Level 14 Level 16
Level 15

Talent


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
do as you would be done by
nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe
to be on sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
to have a perforated eardrum
mieć przebitą błonę bębenkową
decaffeinated coffee
kawa bez kofeiny
to be out for somebody's blood
być żądnym czyjejś krwi
a wolf in sheep's clothing
wilk w owczej skórze
to hit the headlines
trafić go nagłówków gazet
a know it all
mądrala, besserwisser
to have little choice but to
nie mieć innego wyboru niż
to be hanging over somebody's head
wisieć nad kimś (np. o terminie, obawie)
to show signs of something
zdradzać przejawy czegoś
to wipe a grin off somebody's face
sprawić, że komuś zrzedła mina
to snap out of a reverie
nagle obudzić się z zamyślenia
to take somebody for granted
nie doceniać kogoś
to switch allegiance to something
zmienić swoje sympatie (polityczne, sportowe)
to pull an all nighter
zarywać noc (na pracę, naukę)
to be doing all right
dobrze się komuś powodzić
it's all right
to nic takiego (w odpowiedzi na podziękowanie)
to be alone in doing something
być jedyną osobą, która coś robi
Room 238
kuchenka studentów w IA UW, gdzie zawsze możesz sobie zrobić herbatę