Level 15 Level 17
Level 16

Hanging On


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to come to terms with a loss
pogodzić się ze stratą, utratą
to be in the wrong
nie mieć racji
the thought never crossed my mind
nawet mi to nie postało w głowie
that goes without saying
to naturalne, nawet nie trzeba o tym wspominać
give or take a few years
plus minus parę lat
food for thought
materiał do przemyśleń, życiowa lekcja
come what may
żeby nie wiem, co się działo
to make all the difference
całkiem zmienić postać rzeczy
to be out of one's depth
tracić grunt pod nogami, nie znać się na czymś
to be fearing the worst
obawiać się najgorszego
beneath one's dignity
poniżej czyjejś godności
just along
zaraz niedaleko, tuż obok
not only … but also
nie tylko … ale także …
to make minor alterations
dokonywać drobnych zmian, poprawek
to work alternate weeks
pracować co drugi tydzień
to work shifts
pracować na zmiany
alternating current
prąd zmienny
there is no alternative
nie ma alternatywy
in the altogether
na golasa
a 10 minute walk
odległość z IA UW do Biblioteki Narodowej