Level 16 Level 18
Level 17

Blood Sweat And Tears


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hit it off
od razu się z kimś polubić
but that's neither here nor there
ale mniejsza o to, to bez znaczenia
to be having none of it
nie tolerować czegoś, uciąć coś w zarodku
to have the birds and bees talk
wyjaśnić dziecku, skąd się biorą dzieci
the penny dropped
wreszcie dotarło, olśniło kogoś
a red herring
fałszywy trop
to come to fruition
ziścić się
counter-clockwise
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
an out-of-the-way place
ustronne miejsce
to be shrouded in secrecy
być spowitym tajemnicą
low-hanging fruit
łatwa zdobycz, coś łatwo dostępnego
to be having a ball
świetnie się bawić
you could always
zawsze możesz (uprzejma sugestia)
amateur hour
amatorszczyzna
to make amends to somebody for something
zadośćuczynić za coś, wynagrodzić coś
an amicable divorce
rozwód w dobrej atmosferze
to take something amiss
źle coś odebrać, zareagować na coś urazą
an amphibious vehicle
amfibia
no amount of something will do something
żeby nie wiem jak/ile...