Level 17 Level 19
Level 18

One Word At A Time


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be at daggers drawn with somebody
być z kimś na noże
through and through
na wskroś
touch wood
odpukać w niemalowane drewno
not to sleep a wink
nie zmrużyć oka
a man of the world
człowiek światowy
to get off on the wrong foot
źle rozpocząć znajomość
in an unguarded moment
w chwili nieuwagi (np. zdradzić coś)
to be going neck and neck with somebody
iść z kimś łeb w łeb
let the sleeping dogs lie
nie wywołujmy wilka z lasu, nie ruszajmy tego tematu
to tie the knot
zawrzeć związek małżeński
to amount to something
coś sobą reprezentować, coś znaczyć, coś osiągnąć
to draw an analogy between two things
wysnuwać analogię między dwiema rzeczami
to weigh anchor
podnosić kotwicę
wait and see
trzeba przeczekać, wziąć na wstrzymanie
there are people and people
są ludzie i ludzie (jedna rzecz nie jest równa drugiej)
to use something as a springboard for something
użyć czegoś jako punktu wyjścia dla
a frontal assault on something
frontalny atak na coś
a wealth of detail
bogactwo szczegółów
copious examples
obfitość przykładów