Level 18 Level 20
Level 19

Plugging Away


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be in short supply
brakować czegoś
to form a guard of honour
utworzyć szpaler honorowy
I don't know about that
no, nie wiem
I couldn't possibly
grzeczna, formalna odmowa przyjęcia czegoś (np. prezentu)
to do an about turn
zrobić w tył zwrot
wicked cool
ale bajer
what a hoot
ale śmieszne
there's nothing like
nie ma to jak
in time to the music
w rytm muzyki
if only
akurat, chciałoby się
to side up to somebody
przysunąć się do kogoś
right, that's that
dobra, to już zrobione
to disperse somebody's ashes
rozsypać czyjeś prochy (forma pogrzebu)
to whitewash one's image
(pejoratywnie) wybielać czyjś wizerunek
to put it bluntly
mówiąc bez ogródek
the most plausible explanation for something
najbardziej wiarygodne wytłumaczenie czegoś
a send-up of something
parodia, satyryczne ukazanie czegoś
to bend the facts
naginać fakty
to dispute a claim
poddawać w wątpliwość stwierdzenie