Level 1 Level 3
Level 2

Fledgeling


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to give somebody a wide berth
omijać kogoś szerokim łukiem
Attention! At ease!
baczność! spocznij!
to stand to attention
stanąć na baczność
a condemned building
budynek przeznaczony do rozbiórki
to go ex-directory
zastrzec numer telefonu
in absolute terms
w wartościach bezwzględnych (nie w porównaniu z czymś)
there is no time like the present
Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj.
run for it!
W nogi!
a friendly match
mecz towarzyski
open and above board
otwarty, uczciwy, przejrzysty (np. interes)
to be getting above oneself
mieć o sobie wygórowane mniemanie, wywyższać się
let's chip in and buy her a present
Zrzućmy się na prezent dla niej.
The Holy See
Stolica Apostolska
a fire drill
próbny alarm przeciwpożarowy
white goods
sprzęty AGD
to be above something
być ponad coś (moralna wyższość)
to do an about-face
całkowicie zmienić swoje postępowanie albo nastawienie
to keep abreast of something
nadążać za czymś; być, utrzymywać się z czymś na bieżąco
absence makes the heart grow fonder
(porzekadło) rozstanie sprawia, że bardziej lubimy bliskie osoby