Level 19 Level 21
Level 20

One Foot in Front Of The Other


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I stand duly corrected
przyznaję się do błędu
to call a halt to something
nakazać przerwanie czegoś
to be on the back foot
być w defensywie, odpierać ataki
to put something to one side
odłożyć coś na bok
to go to one's head
uderzyć do głowy (np. alkohol, sukces)
if I have my way
jeśli zrobimy po mojemu
you should have this matter looked into
powinien się temu przyjrzeć lekarz
or so I was told
a przynajmniej tak mi powiedziano
to pull out all the stops
pójść na całość
I was going to say
właśnie to miałam powiedzieć
you were saying
ale przerwałam ci, dokończ
it comes to the same thing
na jedno wychodzi
to work wonders
działać cuda
it must be emphasized that
należy podkreślić, że
a perceptive comment
trafna, wnikliwa uwaga
to miss the point
nie zrozumieć o co chodzi
to remain a matter for speculation
pozostawać w dziedzinie domysłów
published posthumously
wydana pośmiertnie
a money maker
najlepiej sprzedający się produkt firmy