Level 20 Level 22
Level 21

Keeping Going


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a troubled man
człowiek z problemami
to keep your powder dry
zachować siły do późniejszego zwarcia
watch it, you nearly hit me
uważaj, prawie mnie uderzyłeś
just to get the record straight
żeby była pełna jasność
I can't see why not
chętnie, dlaczego nie
for that matter
zresztą
to skip forward a song
przestawić na następną piosenkę
you can see for yourself
możesz się sama przekonać
to become second nature
wchodzić w krew
to put a question to somebody
zadać komuś pytanie
as is the way of things
jak to zwykle bywa
what's that about
o co tu chodzi? co to kurczę jest?
to play spin the bottle
grać w butelkę
hard to put down
wciągająca (książka)
an inconclusive ending
otwarte, niejasne zakończenie
published to critical acclaim
spotkała się z uznaniem krytyków
a fine line between two things
subtelna różnica między dwiema rzeczami
to commit plagiarism
popełnić plagiat
a two-volume edition
dwutomowe wydanie