Level 21 Level 23
Level 22

Staying the Course


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to be living in a crumbling relationship
żyć w rozpadającym się związku
to be keeping it together for the kids
nie rozstawać się ze względu na dzieci
to be held accountable for something
zostać za coś pociągniętym do odpowiedzialności
to blow somebody a kiss
posłać komuś całusa
much of a muchness
jedno i to samo, masło maślane
if that
albo i to nie
to wind down the window
opuścić szybę (w samochodzie)
to take one's own life
odebrać sobie życie
is that the best you can do
tylko na tyle cię stać?
next you'll be saying
za chwilę powiesz, że...
clever but lazy
zdolny ale leniwy
I've slept through my alarm clock
budzik mnie nie obudził
to have a grasp of something
rozumieć coś, z grubsza znać się na czymś
a vivid portrait of something
żywe ukazanie, żywy portret czegoś
to touch a nerve
trafić w czuły punkt
a hoary joke
stary, oklepany żart
up-and-coming
obiecujący, dobrze się zapowiadający
a tug-of-war
przeciąganie liny, przepychanki o coś
indelibly associated with something
trwale, niezatarcie kojarzący się z czymś