Level 22 Level 24
Level 23

Sticking With It


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
that's what I'm here for
od tego tu jestem
to fall by the wayside
poddać się, zrezygnować
to make a mockery of something
zrobić z czegoś parodię, koncertowo coś zchrzanić
to be playing hard to get
udawać niedostępną
to have a tremor in one's hands
mieć drżenie rak
you don't say
co ty nie powiesz?
the first thing to say is
trzeba zacząć od tego, że...
a broad-brush summary
najogólniejszy opis
to be pushing an open door
wyważać drzwi otwarte
to get in the way of something
przeszkadzać w czymś, utrudniać coś
to get something out of the way
rozprawić się z czymś, pozbyć się problemu
to be tone deaf
nie mieć słuchu muzycznego
a portrayal of something
obraz, ukazanie czegoś
to have a blindspot
być na coś ślepym
to lose momentum
tracić impet, słabnąć
a crowning achievement
ukoronowanie, zwieńczenie kariery
to come in for controversy
budzić, wywoływać kontrowersje
a derogatory comment
lekceważąca uwaga
one's side of the story
czyjaś wersja wydarzeń