Level 25 Level 27
Level 26

Standing Firm


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to get changed after swimming
przebierać się po basenie
by the sound of it
z tego, co słyszę; z tego, co mówisz (mówią)
in a matter of seconds
dosłownie w ciągu paru sekund
to be in the loop
być informowanym na bieżąco
alright then
no dobrze
to worm your way through a window
przeciskać się przez okno
a safe pair of hands
sprawdzony fachowiec
I burn easily
łatwo się opalam na raka
to be playing for the booby prize
grać o pietruszkę
bad blood between people
niedobra krew (zatargi) między ludźmi
um, either that, or we can
hm, możemy zrobić tak jak mówisz, albo też...