Level 26 Level 28
Level 27

Not Half Bad, Actually


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to push yourself
dawać z siebie więcej, starać się
to live a few doors away from somebody
mieszkać parę domów od kogoś
whatever it takes
wszystko, co będzie potrzeba
to deal out vigilante justice
dokonywać samosądu
let's flip a coin
rzućmy monetą
look at the size of that thing
ale to wielkie!
a bike with a crossbar
rower z ramą
a bike without a crossbar
rower damka
there goes my money
no i po pieniądzach
finders keepers
znalezione - nie kradzione
it's all a question of
wszystko zależy od tego, ...
round these parts
tu w naszych stronach
I'll have that
proszę mi to dać (kategoryczne żądanie)