Level 27 Level 29
Level 28

Solid


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to sour a friendship
położyć się cieniem na przyjaźni
but my point stands
ale to nie zmienia tego, co mówiłam
what better way to do something
nie da się już lepiej czegoś zrobić (niż...)
this cannot end well
to nie może się dobrze skończyć
what can possibly go wrong
co może pójść nie tak
what are the odds
ale niesamowity zbieg okoliczności
for someone who
jak na kogoś, kto...
grin and bear it
zaciśnij zęby i wytrzymaj
to repress a smile
stłumić uśmiech
there, I've said it
no, to teraz wiesz
an unfounded concern
nieuzasadniona obawa
could you tell
czy było po mnie widać?