Level 33 Level 35
Level 34

Seasoned Soldier


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drop me an email to confirm
wyślij mi maila z potwierdzeniem
to be flying off the shelves
sprzedawać się jak świeże bułeczki
on your mark - set - go
na miejsca - gotów - start
to have a stitch in your side
dostać kolki (od wysiłku)
to be in a polling blackout
trwa cisza wyborcza
let it go to voicemail
pozwolić, żeby ktoś się nagrał na pocztę
it's not going to work
to się nie uda
a grabbing machine
maszyna na monety do wyciągania pluszowych misiów
I'll see what I can do
zobaczę, co się da zrobić
I'll be the judge of that
pozwól, że sama to ocenię
you know nothing
kompletnie się nie znasz
let me put it this way
powiem tak:...